Ugrás a tartalomra

Üdvözöljük, vendég

Általános szerződési feltételek

Preambulum

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. (székhely: Krompašská 510/96, 040 01 Kassa, statisztikai szám: 45 258 767, bejegyzett a Kassa I Kerületi bíróság jegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 24508/V (a továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett YOOPY webáruház yoopy.hu címen történő vásárlásra, és az esetleges postai vagy telefonos rendelésekre vonatkoznak.

I. A Webáruház-üzemeltető (a továbbiakban: Szolgáltató):

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., székhelye Krompašská 510/96, 040 01 Kassa, statisztikai szám: 45 258 767, bejegyzett a Kassa I Kerületi bíróság jegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 24508/V

A vételtől való elállás esetén a cég székhelye szolgál visszaküldési címként!

Belföldi adószám: 2022906292

EU adószám: SK2022906292 

Bankszámlaszám: HU60 1209 6705 0197 0340 0010 0003

Levelezési cím: P.O. Box 100, 040 11 Kassa

tel.:  +3618089119 (7.30 – 16.00 között)

e-mail: info@yoopy.hu 

panasztétel – info@yoopy.hu

II. A szolgáltatás igénybevétele, a Webáruház használata:

 1. Jelen általános szerződési feltételek részletesen meghatározzák a webáruházon keresztül, távúton kötött, adásvételi szerződésben szerződő felek, a Vevő (fogyasztó vagy vállalkozó) és a Szolgáltató (termékek és szolgáltatások szállítója) jogait és kötelezettségeit.
 2. A megrendelések leadására a Webáruházban kizárólag elektronikus úton van lehetőség, interneten keresztül, a www.yoopy.hu webcímen. A telefonon, telefaxon, e-mailen, postai levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el, annak alapján szerződés a felek között nem jön létre.
 3. Fogyasztónak csak az a természetes személy minősül, aki a fogyasztói szerződés megkötése és kivitelezése idején nem az önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége célja érdekében jár el.
 4. Vállalkozónak az a személy minősül, aki vállalkozói engedélyel, bejegyzett cegjegyzéki számmal rendelkezik. Továbbá, aki egyedi rendelkezés alapján vállalkozik egyéb vállalkozói engedély alapján, vagy aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és egyedi rendelet alapján van nyilvántartva.
 5. A Szolgáltató meghirdeti az eladásra szánt termékek listáját és lehetővé teszi a Vevő számára a rendelést.
 6. A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződés megkötésének napján érvényben levő szerződési feltételek elválaszthatatlan részeit képezik a távúton megkötött adásvételi szerződésnek a Szolgáltató és a Vevő között, amennyiben az a következőkben nem rendelkezik másképp. Abban az esetben, ha az Szolgáltató és a Vevő olyan adásvételi szerződést kötnek, amelyben az említett ASZF-ben eltérő feltételekben állapodnak meg, akkor az azon adásvételi szerződés egyedi feltételei lesznek előnyben részesítve a már meglévőkkel szemben. Az így meghatározott feltételek nem állhatnak ellentétben más jogszabályokkal (visszaküldési határidő vagy jótállás rövidítése stb.). Minden szerződéses jogviszony a Szlovák Köztársaság jogszabályainak megfelelően köttetik.
 7. A jelen ÁSZF és Reklamációs feltételek alkalmazásában kiegészítő szerződésnek minősül az a szerződés, amelynek keretében a Vevő az adásvételi szerződés tárgyához kapcsolódó árut szerez be vagy szolgáltatást vesz igénybe, amelyek a Szolgáltató vagy egy harmadik személy által biztosítottak megyegyezésük alapján.
 8. A távértékesítést és a Szolgáltató által biztosított kiszállítást felügyeli:

Szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)

Kassa megye SOI felügyelete

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1  

Felügyelő szakszervezet

tel.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax: 055/622 46 95

III. Áruk és árak

 1. A webáruházban feltüntetett termékinformációk a Szolgáltató információs adatbázisából és az azonos termék más Eladójának nyilvánosan hozzáférhető forrásaiból származnak. A Vevő tudomásul veszi, hogy a termék fedőlapján látható színárnyalatok ábrázolása többek között függ a használt képernyő, ill. más kijelző minőségétől, továbbá hasonlóan tudomásul veszi, hogy a termék fedőlapi grafikája eltérhet a kiadás sorszámának függvényében.
 2. A webáruház bármelyik oldalán található, minden a Szolgáltató által forgalmazott árucikk feltüntetett ára tartalmazza a magyarországi jogszabályok által hatályos általános forgalmi adót (ÁFA), és nem tartalmazza a szállítási vagy más választható szolgáltatás díját. A vételár kizárólag az adott termékre vonatkozik. A webáruházban közzétett termékek akciós ára a készlet erejéig érvényes, kivévéve, ha egy adott termék leírásánál más nincs feltüneteve. 
 3. A Szolgáltató fenntartja azon jogát, hogy bármikor módosítsa a kínálatában levő termékek árát. A termék árának módosítása nem vonatkozik az árváltozás előtt megkötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árut még nem szállították le. A Szolgáltató által kiadott rendelés visszaigazolásában feltüntetett vételár az irányadó. Amennyiben az ár magasabb, mint a webáruház ajánlatában feltüntetett ár a Vevő általi rendelés pillanatában, az „XY számú rendelés a Yoopy.hu-n” tárgyú elektronikus levél minősül Szolgáltatói javaslatnak magasabb értékű adásvételi szerződés megkötésére, amelyhez szükséges a Vevő kifejezett beleegyezése (e-mail), hogy az érvényes adásvételi szerződés létrejöhessen. 

IV. A szerződés létrejötte

 1. A Szolgáltató webáruházában található, Vevő által kitöltött és elküldött adatlap minősül a Vevő által kezdeményezett szerződés megkötésére irányuló kötelező erejű javaslatnak. Azon rendelés a Vevő részéről, mely nem tartalmazza az összes szükséges adatot, nem minősül kötelező erejű javaslatnak az adásvételi szerződés megkötésére, a Szolgáltató pedig nem köteles a hiányos rendeléseket elfogadni. A Szolgáltatónak jogában áll, bár nem köteles, megkérni a Vevőt a hiányzó rendelési adatok pótlására.
 2. A Vevő a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megköttetésekor a jelölőnégyzet bejelölésével, majd a rendelés elküldésével megerősíti, hogy megismerkedett az altalános szerződési feltételekkel teljes egészében, megértette őket, egyetért velük, és tudatosítja, hogy az ÁSZF-ben leírtak elengedhetetlen részét képezik az adásvételi szerződés létrejöttének. 
 3. A megrendelés nyilvántartásba vételéről a Szolgáltató rendelés-visszaigazolást küld a Vevő által megadott e-mail címre. 
 4. A Vevőnek a megrendelésben megadott e-mail címe használandó valamennyi, a megrendeléssel kapcsolatos információ kézbesítésére és tartós adathordozónak minősül a 102/2014. sz. Távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény 7/2 §  értelmében, amelyet a Szlovák állam rendelkezésében kerültek nyilvánosságra. 
 5. Az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat (megrendelés) akkor minősül elfogadottnak, amennyiben a Szolgáltató azt elfogadja, és erről a Vevőt az „XY számú megrendelés a Yoopy.hu-n” tárgyú, a Vevő e-mail címére megküldött, válaszüzenetben értesíti. Ennek hiányában a megrendelés nem tekintendő elfogadottnak. 
 6. Abban az esetben, amennyiben a Vevő külföldi címre kíván rendelést leadni, nem a fent említett szerződéskötés folyamata érvényesül. Ilyen esetben a Vevő a Szolgáltó webáruházában megadott e-mail címre köteles megküldeni a rendelését. Ezt a Szolgáltató azonnali hatállyal köteles feldolgozni, és amennyiben módjában áll az árut külföldi címre szállíttatni, e-mailben értesíti a Vevőt a szállítás pontos adatairól, módjáról, várható szállítási idejéről és a szállítási költségekről. Az így megküldött adatokról a Vevő 4 napon belül köteles kifejezni egyetértését vagy elutasítani azt. Amennyiben a Vevő 4 napon belül nem foglal álláspontot, a Szolgáltató ezt úgy tekinti, hogy a Vevő elutasította a szállítással kapcsolatosan megküldött információkat, és a Szolgáltató a rendelést törli. Amennyiben a Vevő a megadott időn belül egyetértését fejezi ki a megküldött információkról, a Szolgáltató a Vevő által megadott e-mail címre megküldi a kötelező jellegű rendelés visszaigazolásáról szóló e-mailt. 
 7. A kötelező érvényű megrendelés elfogadásának tartalma adásvételi szerződésnek minősül a Szolgáltató és a Vevő között. A kötelező érvényű megrendelés elfogadásának tartalmáról szóló levelet minden esetben e-mailben küldjük el a Vevőnek.
 8. A kötelező jellegű rendelés visszaigazolása tartalmazza az áru nevéről és részleteiről szóló adatokat, a vételárral, fizetési móddal, szállítási címmel kapcsolatos adatokat, továbbá szállítási adatokat, beleértve a szállítási díjat, az előrelátható kiszállítás időpontját, a Szolgáltató adatait (cégnév, székhely, statisztikai szám), a Vevő adatait, esetleg más szükséges adatot.
 9. A megrendelés kötelező érvényű elfogadásának tartalma nem térhet el a Vevő megrendelésétől, kivéve ha a Szolgáltató és a Vevő másként állapodtak meg és kivéve a jelen ÁSZF-ben előírt részleteket. Abban az esetben, ha a Vevő hibás adatokat vél felfedezni a kötelező jellegű rendelés visszaigazolásában (hibás elérhetőségi adatok - kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím stb.), a Vevő köteles erről a tényről e-mailben tájékoztatni a Szolgáltatót, mielőtt a Szolgáltató értesítést küld a küldemény feladásáról. Ellenkező esetben a megadott adatok minősülnek helyesnek. 
 10. A Szolgáltató a megrendelés elküldése előtt világos, egyértelmű, érthető és félreérthetetlen módon tájékoztatta a Vevőt az előszerződés részleteiről, melyek a panasszal, fizetéssel, szerződéssel, szállítással vagy más feltétellel kapcsolatosak úgy, hogy: 

a.  a webáruház katalógusoldalán a termék fő tulajdonságairól a Szolgáltató a rendelkezésére álló kommunikációs eszközök segítségével megfelelő mértékben tájékoztatott,

b. a Szolgáltató cégneve és székhelye a Szolgáltató webáruházának oldalán, valamint a jelen ÁSZF I. cikkejében feltüntetve megtalálható, 

c.  a Szolgáltató telefonos elérhetőségéről és más Szolgáltató és Vevő közötti kapcsolattartáshoz szükséges adatról, legfőképpen az e-mail címéről, az Eladó webáruházának megfelelő oldalán és az ÁSZF I. cikkejében feltüntetve megtalálható,

d. a Szolgáltató címe, amelyen a Vevő reklamációt, panaszt vagy más kezdeményezést tehet, ezen szerződési feltételek I. cikkéjében találhatók meg, 

e.  az áfát és más adókat tartalmazó végösszegről, vagy amennyiben az áru természetéből eredendően az összeg előre nem meghatározható, az ármeghatározás módjáról; valamint a kiszállítás díjáról, postaköltségről és más költségekről és díjakról, vagy ha ezek a költségek és díjak előre nem meghatározhatók, a Vevő jövőbeli fizetési kötelezettségéről szóló információt a Szolgáltató webáruháza oldalán helyezte el,

f.  a Szolgáltató a fizetési és szállítási feltételekről, a határidőről, ameddig köteles a terméket kiszállítani vagy a szolgáltatást nyújtani, a reklamáció-, panasz- és információtétel gyakorlásáról és folyamatáról a Szolgáltató ezen szerződési feltételekben tájékoztat, melyeket a webáruháza oldalán helyezett el,

g. tájékoztatta a Vevőt elállási jogáról, annak feltételeiről, határidejéről és folyamatáról ezen szerződési feltételek V. pontjában, melyeket a Szolgáltató webáruháza oldalán helyezett el,

h. tájékoztatta a Vevőt az elállási nyilatkozat elérhetőségéről a szerződési feltételek V. cikkejében, melyek a Szolgáltató webáruháza oldalán találhatók; a Szolgáltató egyidejűleg rendelkezésre bocsátotta az elállási nyilatkozatot ezen szerződési feltételek csatolmányában, melyek a Szolgáltató webáruházának oldalán találhatók,

i.  arról hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a 102/2014. sz., a távúton kötött szerződések keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelmi törvény (a továbbiakban: "Távértékesítési fogyasztóvédelmi törvény 10. § (3) bekezdése alapján viseli az áru eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, és a Szolgáltató webáruházának oldalán található jelen eladási és reklamációs feltételek V. cikkében foglalt, a természetüknél fogva postai úton nem visszaküldhető áruk visszaküldésének költségeit,

j.  a körülményekről, melyek miatt a Vevő elveszíti az elállás jogát ezen szerződési feltételek V. pontjában foglaltak, melyek a Szolgáltató webáruházának oldalán találhatók,

k.   a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. szakasza szerinti, az eladónak az áruk vagy szolgáltatások hibáiért való felelősségére vonatkozó, a jelen általános szerződési feltételek VIII. cikkében található utasítás, amely az eladó webáruházának oldalán található,

l. ta Szolgáltató webáruházának megfelelő katalógusoldalán, valamint a Szolgáltató webáruházának megfelelő aloldalán található értékesítési és reklamációs feltételekben szereplő funkciókat, beleértve az elektronikus tartalom biztonságát szolgáló, adott esetben alkalmazandó technikai védelmi intézkedéseket feltüntette,

m. az Elektronikus tartalom kompatibilitása a Szolgáltató által ismert vagy ésszerűen elvárhatóan ismert hardverrel és szoftverrel, adott esetben a Szolgáltató e-kereskedelmi weboldalának megfelelő katalógusoldalán, valamint a jelen feltételekben és a Szolgáltató e-kereskedelmi weboldalának megfelelő aloldalán található értékesítési és reklamációs feltételekben található, 

n. tájékoztatott a viták peren kívüli rendezésének lehetőségeiről és feltételeiről az alternatív vitarendezési rendszer segítségével, amennyiben a Szolgáltató vállalta, hogy ezt a rendszert fogja igénybe venni, a Szolgáltató webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben megfogalmazva, melyek a Szolgáltató webáruházának oldalán találhatók,

o. az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges lépésekről azáltal, hogy ezeket a szükséges lépéseket leírja a jelen általános szerződési feltételekben, amelyek a Szolgáltató webáruházának oldalán találhatók,

p.  tájékoztatott arról, hogy az adásvételi szerződés elektronikus változatban a Szolgáltatónál lesz tárolva és a Vevő számára elérhetővé válik a Vevő kérelmezését követően, a Szolgáltató webáruházának oldalán és ezen szerződési feltételekben megfogalmazva, melyek a Szolgáltató webáruházának oldalán találhatók,

q.   tájékoztatott arról, hogy a szerződés megkötésének ajánlott nyelve a szlovák nyelv, a Szolgáltató webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben, melyek a Szolgáltató webáruházának oldalán találhatók,

11. Amennyiben a Szolgáltató nem teljesítette a jelen ÁSZF IV. cikkejének 10. pontjának e) alpontja szerinti többletdíjak vagy egyéb költségek, illetve a jelen ÁSZF 10. pontjának i) alpontja szerinti visszaküldési költségek megfizetésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét, a Vevő nem köteles ezeket a többletköltségeket vagy díjakat megtéríteni. 

V. Szerződéstől való elállási jog

 1. A Vevő a szerződéstől való elállási jogát és minden ezzel összefüggő dolgot teljes egészében a Szlovák Köztársaság 102/2014 számú törvényének 7–10. §-ában lévő rendeletek szabályozzák. 
 2. Amennyiben a Szolgáltató megfelelő időben és kellő alapossággal tájékoztatta a Vevőt az elállási jogáról, a Vevő jogosult elállni a távúton vagy az üzlethelyiségeken kívül megkötött szerződéstől az áru átvételétől tekintett 14 napon belül, indok megadása nélkül.
 3. Az áru a Vevő által átvettnek minősül, amennyiben a megrendelt áru minden része a Vevő vagy egy általa kijelölt harmadik személy által átvételre kerül, vagy ha:
  1. a Vevő által egy rendelésben leadott áru több részben szállítandó, az utolsó kiszállított rész átvételének pillanatával,
  2. a szállítandó áru több darabból vagy részből áll, az utolsó kiszállított darab vagy rész átvételének pillanatával,
  3. az áru kiszállítása egy bizonyos időn belül ismételten történik, az első kiszállított áru átvételének pillanatával.
 4. A Vevő elállhat a szerződéstől való elállás időszakának kezdete előtt is attól a szerződéstől, melynek tárgya az áru kézbesítése.
 5. A 102/2014 sz. a fogyasztók védelméről szóló törvény 6. cikk 7. §-ának törvény rendelete értelmében a fogyasztó nem állhat el egy olyan szerződéstől, melynek tárgya:
  1. olyan termék eladása, amelyet a Vevő utasítása alapján állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amely kifejezetten egy Vevő számára készült,
  2. olyan termék eladása, amely romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék,
  3. olyan zárt csomagolású termék eladása, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza,
  4. olyan termék eladása, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
  5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának eladása, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
  6. folyóirat eladása, az előfizetéses szerződések és a nem csomagolásban árusított könyvek kivételével;
  7. nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a tartalmat a Vevő kifejezett, előzetes beleegyeszésével kezdeményezték, és a Vevő kijelentette, hogy megfelelően tájlkoztatták arról, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti az elállástól való jogát. 
 6. A szerződéstől való elállási jogot teljes egészében a 102/2014 számú törvény 8. §-a szabályozza. A szerződéstől való elállás jogának bizonyítási terhét a fogyasztó viseli.
 7. A Vevő az elállási jogát a 7. cikk (1) bekezdése szerint nyomtatott formában (ajánlott levélben az Eladó levelezési címére) vagy tartós adathordozón való bejegyzés formájában (e-mailben a rendelés feldolgozás e-mail címére) gyakorolhatja. A Vevő felhasználhatja a webáruház weboldalán megadott elállási nyilatkozat-mintát, mely ezen szerződési feltételek része. 
 8. A szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell az elállási nyilatkozat által kért adatokat, mely ezen szerződési feltételek részét képezi, legfőképpen tartalmaznia kell a Vevő azonosítására szolgáló adatokat, a rendelés számát és időpontját, az áru pontos leírását, a visszatérítés módját, legfőképpen a Vevő számlaszámát és/vagy postai címét.
 9. Olyan szerződéstől való elállás esetén, melynek tárgya áru eladásával kapcsolatos, a Szolgáltató addig nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak a kifizetett összeget, amíg nem kapta kézhez a visszaküldött árut, vagy amíg a Vevő nem igazolja, hogy a terméket feladta a webáruház számára.
 10. Elállás esetén a Vevő köteles az elállástól számított 14 napon belül az árut visszaküldeni, átadni a Szolgáltatónak vagy más, a Szolgáltató által az áru átvételére megbízott személynek. Az elállási határidő továbbra is fennmarad, ha az elállásról szóló értesítő legkésőbb a Távértékesítés keretein belül kötött szerződés fogyasztói védelemről szóló törvény 7. cikk (1) bekezdése szerinti utolsó napon került feladásra. A szerződéstől való elállás esetén a Szolgáltatóhoz való, az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Vevő állja.
 11. Tekintettel arra, hogy elállás esetén a szerződés visszamenőleg is megszűnik, a Szolgáltató és a Vevő visszaszolgáltat egymásnak minden kölcsönösen kapott ellenértéket. 
 12. A Vevő a visszaküldött áruval együtt az áru megvásárlásáról szóló bizonylatot is bemutatja. Az elállással érintett árut a Vevő köteles visszaszolgáltatni a Szolgáltatónak használatlan, sértetlen és teljes állapotban úgy, ahogyan azt kézhez kapta (mellékelt tájékoztatókkal stb.), az eredeti csomagolásban (amennyiben ez lehetséges, esetleg a minőség és mennyiség megtartására alkalmas módszerrel).
 13. A Szolgáltazó által javallott a visszaküldött árut biztosítottan feladni. A futárral kézbesített küldeményeket a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.
 14. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől és olyan terméket szolgáltat vissza, amely értékcsökkentett, használt, sérült vagy nem teljes, a Vevő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni:
  1. azt a tényleges összeget, amellyel a Polgári törvénykönyv rendeletének 457. cikke szerint csökkent a termék értéke, 
  2. azon költségeket, melyek a Szolgáltatónak a hibás termék javításával és eredeti helyzetének helyreállításával kapcsolatban keletkeztek az értékesítés utáni szolgáltatások árjegyzéke szerint.

A szerződési feltételek ezen pontjának értelmében a Vevő köteles állni a Szolgáltató költségeit legalább a vételár és az elállás gyakorlásának idejében becsülhető érték különbözetéig.

 1. A Szolgáltató köteles visszafizetni a Vevőnek minden fizetséget, melyet az adásvételi szerződés alapján és vele kapcsolatban fogadott el, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül az érvényes törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek értelmében.
 2. Az Szolgáltató köteles olyan módon visszafizetni a vételárat a Vevőnek, amelyet a Vevő használt rendelésnél, amennyiben a felek nem egyeznek meg más fizetési módban úgy, hogy a Vevőnek ne legyenek felszámolva többletköltségek.
 3. Amennyiben a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, azon szerződéssel kapcsolatos minden kiegészítő szerződés is megszűnik. A fogyasztótól nem kérhető más, a kiegészítő szerződés megszüntetésével kapcsolatos költségtérítés a Távértékesítés keretein belül történő fogasztóvédelemről szóló törvény rendeletének 9. cikk (3) bek., 10. cikk (3) és (5) bek. szerinti költségtérítésen kívül, és azon szolgáltatás árán kívül, mely a szerződés tárgya és teljes mértékben teljesítve lett.
 4. A fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben az Szolgáltató nem teljesíti az áru átadásra vonatkozó kötelességeit ezen szerződési feltételek VII. cikk 1. pontjában meghatározott időkereten belül és a Szolgáltató köteles visszautalni a Vevőnek a vételár már megtérített részét a szerződéstől való elállásról szóló értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül, a Vevő által megadott bankszámla számra. 
 5. Az Szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől készlethiány vagy a termék elérhetetlensége miatt, vagy amennyiben a szerződésben feltüntetett gyártó, beszállító vagy forgalmazó megszakította a gyártást, vagy olyan lényeges változásokat vezetett be, amelyek ellehetetlenítették a Szolgáltató szerződésben feltüntetett kötelességeinek teljesítését, esetleg vis maior következtében, vagy amennyiben minden jogosan várható erőfeszítésének ellenére nem képes biztosítani a Vevő számára a terméket ezen általános szerződési feltételek által határozott időkorláton belül, vagy a webáruházban feltüntetett áron. 
 6. A Szolgáltató köteles erről a tényről azonnal tájékoztatnia a Vevőt és egyidejűleg felajánlani a Vevőnek egy helyettesítő szolgáltatást vagy az elállási jog lehetőségét (érvényteleníteni a megrendelést). Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy él a szerződési feltételek ezen pontjában felsorolt indokok miatti elállási jogával, az Szolgáltató köteles visszautalni a Vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott már kifizetett előleget a szerződéstől való elállási jogról szóló értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül, a Vevő által megadott bankszámla számra.
 7. A Szolgáltató abban az esetben is jogosult az elállási jog gyakorlására, amennyiben: 
  1. a Vevő nem teljesítette megfelelőképp és időben a fizetési kötelezettségét,
  2. a Vevő nem vette át megfelelőképp és időben a kiszállított árut, esetlegesen a személyes átvételre előkészített árut.
 8. Amennyiben a Szolgáltató élni kíván az elállás jogával, erről a szándékáról értesítést küld:
  1. ajánlott levélben a Vevő székhelyének címére, vagy
  2. e-mailben a Vevő e-mail címére.
 9. A szerződéstől való elállás esetén a Szolgáltató és a Vevő kötelességeit teljes mértékben a Szlovák Köztársaság 102/2014 számú törvényének 9. és 10. cikkei szabályozzák.
 10. Ezen szerződési feltételek ezen cikkének 1. és 18. közötti pontjai nem érvényesek azon jogalanyokra, melyek nem felelnek meg a 250/2007 számú fogyasztók védelméről szóló törvény rendelkezésének 2. cikk a) pontjában feltüntetett fogyasztó meghatározásának, tehát amennyiben a Vevő vállalkozó, ezen pontok rá nem érvényesek. Az a Vevő, aki nem fogyasztó, ezen szerződési feltételek ezen cikke szerint nem jogosult az szerződéstől való elállási jog gyakorlására. Így a Vevő – vállalkozó csak a Szlovák Köztársaság kereskedelmi törvénykönyve értelmében jogosult az elállásra. 

VI. Fizetési feltételek

 1. Az áru vételárát, illetve a szállítás díját (továbbá „teljes ár”) a Vevő köteles az alábbi módok egyikével megtéríteni:
  1. készpénzben, illetve bankkártyával, szállító cégtől való átvételkor (utánvéttel), amennyiben létezik fuvarozási szerződés, és az általános érvényű kötelező szabályokban feltűntetett feltételeknek megfelelően,
  2. készpénzben vagy gyorsított átutalással (előzetesen online) a packeta.hu vagy a GLS szolgáltatás használata esetében,
  3. gyorsított átutalással (előzetesen online) személyes átvételnél, az általános érvényű kötelező szabályokban feltüntetett feltételeknek megfelelően.
 2. Ezen cikk 1. pont 3. alpontja értelmében a Vevő a teljes összeg kifizetését az áru kiszállítása előtt valósítja meg. 
 3. Abban az esetben, ha a Vevő külföldi szállítási címre rendel árut, a Vevő kizárólag a Szolgáltató által megadott fizetési adatok felhasználásával történő átutalással vagy a Szolgáltató bankszámlájára történő befizetéssel fizetheti ki a teljes árat.

VII. Szállítási feltételek

 1. A Szolgáltató köteles a Vevőnek haladéktalanul átadni a szerződés tárgyát képező árut, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, amennyiben a Szolgáltató és a Vevő a szerződésben nem határoztak másképp. 
 2. A Vevő a következő szállítási módokból választhat: 
  1. utánvét,
  2. Packeta csomagátvételi pontokra való kiszállítás (fogyasztókra vonatkozik),
 3. Személyes átvétel választása esetén a Vevő az áru megérkezéséről szóló tájékoztatását követően a csomag 7 napig vehető át a tároló csomagátvételi ponton.
 4. A szállítás díja GLS futárszolgálat esetén 1250 Ft, Packeta csomagpont esetén 1690 Ft. 
 5. 12 000 Ft érték feletti rendelés esetén a szállítás és csomagolás díjtalan.
 6. Személyes átvételnél szállítási és csomagolási díjat nem számítunk fel.
 7. Amennyiben a Vevő külföldi szállítási címre rendel árut, a szállítás kizárólag ezen cikk 2. pont 1. alpontjának megfelelően történhet, tehát utánvéttel. Ezen cikk 4–6. rendeletei nem alkalmazandók. A szállítási és csomagolási díj értéke egyedileg számítandó a Vevő által elküldött megrendeléstől függően.
 8. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben megküldi a Vevőnek a számlát (adójogi bizonylatot) az áru vagy az átvételi információk beérkezése után.  Személyes átvétel esetén a számlát (adójogi bizonylatot) helyben a csomagátvételi ponton a csomag átvételénél állítják ki. 
 9. A Szolgáltató a Vevőt az áru érkezéséről legkésőbb egy nappal annak érkezése előtt tájékoztatja.
 10. A Szolgáltató jogosult felszólítani a Vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapodott időhatár lejárata előtt is. 
 11. A Vevő az árut a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által szállítással megbízott fél (kiszálító) által szerződésben kijelölt címen köteles átvenni. 
 12. A Vevő az árut a Szolgáltató  vagy a Szolgáltató által szállítással megbízott fél (kiszálító) által szerződésben kijelölt időpontban köteles átvenni.
 13. A Szolgáltató akkor teljesíti az áru átadásának kötelességét, amikor lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a teljesítési helyen az áruval a Vevő rendelkezzen.
 14. Amennyiben a Szolgáltató eleget tett az áru kézbesítésének a szerződési feltételek ezen cikkejének értelmében, a Vevő köteles átvenni minden árut és az árura vonatkozó fuvarlevél aláírásával igazolni az áru átvételét.
 15. A Vevő köteles átvenni a számára a csomagátvételi ponton tárolt, megrendelt árut teljes mennyiségben. Amennyiben a Vevő a meghatározott időkereten belül az árut nem veszi át, a Szolgáltató jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut egy harmadik félnek eladni. 
 16. Amennyiben ezeket a kötelezettségeket a Vevő nem tudja teljesíteni egyedül, köteles:
  1. tájékoztatni a Szolgáltatót,
  2. megállapodni a Szolgáltatóval egy póthatáridőről vagy kijelölni egy helyettest, aki a Vevő nevében átveszi az árut.
 17. Amennyiben a Vevő visszautasítja a megfelelően futárszolgálattal kiszállított csomag átvételét vagy a Vevő előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át az átvételi ponton tárolt csomagot 7 nappal az átvételi határidő lejárta után sem, a Szolgáltató jogosult az okozott károk megtérítésére (például a szállítással kapcsolatos tényleges költségek megtérítésére).
 18. A Vevő köteles ellenőrizni a csomagot, vagyis az árut és a csomagolását egyaránt, a csomag futártól való átvételénél, és megerősíteni a csomag átvételét az árura vonatkozó fuvarlevél saját aláírásával.
 19. Amennyiben a Vevő mechanikus meghibásodást észlel az árun vagy a csomagolásán, köteles erről a tényről tájékoztatni a fuvarozót és a fuvarozó jelenlétében ellenőrizni a csomag állapotát.
 20. A Vevő jogosult az árut nem átvenni/elutasítani, amennyiben:
  1. az áru csomagolása jelentősen sérült, és feltételezhető, hogy a csomag tartalma is megsérült, vagy
  2. az áru nem teljes, vagy
  3. az áru bár be van csomagolva, láthatóan nem felel meg az adásvételi szerződés tárgyának azzal a feltétellel, hogy az átvételi jegyzőkönyvben megindokolja az elutasítást.

21. Amennyiben észlelhető az áru sérülése, és/vagy a küldemény nem teljes, a szálító cég köteles lehetővé tenni a Vevő számára egy a meghibásodás mértékéről és természetéről szóló feljegyzés készítését (kárfelvételi jegyzőkönyv), melynek helyességét a kiszálító igazolja. 

22. Az ilyen módon készült feljegyzés a Szolgáltatónak kézbesítendő és ezen dokumentum alapján a Vevő elutasíthatja a meghibásodott termék átvételét vagy megerősítheti a hibás termék kiszállítását, és ezt követően ezen szerződési feltételek VIII. cikke értelmében benyújthatja panaszát a Szolgáltónak. 

23. Amennyiben a Vevő elutasítja a meghibásodott áru átvételét, minden az áru Szolgáltatónak való visszaküldésénél felmerült költséget az Szolgáltató fedez.

24. A Szolgáltató nem felelős a Vevő helytelen cím megadása következtében történt kései kézbesítésért. 

VIII. Birtokbavétel és kárveszély átszállása

 1. Az áru megállapodás szerinti helyen történő átvételekor az áru tulajdonjoga a Vevőre száll. Az a Vevő, aki a 250/2007 számú fogyasztóvédelméről szóló törvény és törvényt módosító törvény 2. § a) pontjában és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 számú szabálysértésekről szóló törvényben és későbbi módosításaiban (továbbá „Törvény”) lévő fogyasztó meghatározásnak nem felel meg, az áru tulajdonjogát csakis a teljes vételár megtérítése után kaphatja meg.
 2. A kárveszély a Vevő, vagy Vevő által megbízott harmadik fél a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által szállítással megbízott (futár) személytől való áru átvételével átszáll a Vevőre, vagy ha nem így tesz, akkor attól a pillanattól, amikor a Szolgáltató lehetővé teszi a Vevőnek az áru feletti rendelkezést, de a Vevő nem él ezzel a lehetőségével.

IX. Reklamációs rendszabályzat (hibafelelősség, jótállási idő, reklamáció)

 1. A reklamációs rendszabályzat a Vevő által a Szolgáltató webáruházában online vásárolt termékekre vonatkozik. 
 2. A reklamációk kezelésére a Szolgáltató érvényes Reklamációs rendszabályzata vonatkozik, tehát ezen szerződési feltételek IX. cikke. 
 3. A Szolgáltató tájékoztatta a Vevőt annak jogairól, melyek a Polgári törvénykönyv 622. §-ból és a Polgári törvénykönyv 623. §-ból erednek, még pedig azon módon, hogy ezen szerződési feltételeket feltüntette a webáruházának aloldalán és a Vevőnek lehetővé tette elolvasásukat a rendelés megtétele előtt, ahol kellőképpen tájékoztatta a reklamációs szabályzatról, valamint informálta a reklamáció feltételeiről és azok módjairól, beleértve a reklamáció érvényesítési helyét és a Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti garanciális szerviz szolgáltatását.
 4. Amennyiben a Vevő természetes személynek minősül, a Szolgáltató a szolgáltatott áruhoz 24 hónapos jótállási időt biztosít. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves (használt dolog esetén 1 éves) elévülési határidőn túl szavatossági igényét a fogyasztó már nem érvényesítheti. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A teljesítéstől számított 6 hónapon (fogyasztó esetén 1 éven) belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap (fogyasztó esetén 1 év) leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. A számla, illetve a nyugta egyaránt jótállási nyilatkozatként is funkcionál.
 5. A Vevő a panaszt a Szolgáltatónál vagy más kijelölt személynek köteles benyújtani. A kijelölt személyekről, a garanciális és garanciális időn túli szervizpontokról való információk a jótállási nyilatkozat hátoldalán találhatóak, vagy a Vevő telefonos, illetve e-mailben való kérésére az Szolgáltató adja meg őket.
 6. Olyan hibákért vagy hibás termékért, amely külső események vagy használatból eredő események következtében keletkeztek és nem a szolgáltató okozta őket, felelőségre nem vonható, legfőképpen, ha:
  1. a bizonylat vagy számla, mely lehetővé teszi a meghibásodás miatti kártérítés igénylését, elveszett,
  2. a meghibásodott termék/csomagolás nem lett jelezve az átvételt követő 14 napon belül,
  3. a jótállási idő lejárt,
  4. a termék használatból eredő sérülést szerzett (elszakadt, kilyukadt, elázott stb.),
  5. a termék olyan feltételek mellet volt használatva, amelyek nem felelnek meg a természetes közegnek a páratartalom, kémiai és mechanikus behatások miatt,
  6. a meghibásodás szakszerűtlen használat, működtetés, vagy a karbantartás hanyagolása miatt következett be,
  7. a hiba a termék használati útmutatatójában megadott feltételek, általános elvek, technikai standardok vagy más a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági szabályzattal ellentétes használatból keletketek.
  8. a termék meghibásodása más, kiszámíthatatlan események következménye.
 7. Amennyiben a hibás termékekért való felelősségből származó jogok nem lettek alkalmazva a jótállási idő keretein belül, azok elvesztik érvényüket.
 8. Amennyiben a szállítmány nem teljes, illetve olyan látható sérüléssel rendelkezik, melyet a Vevő az átvételnél észlelhetett, de nem értesítette róla haladéktalanul a fuvarozót ezen szerződési feltételek VII cikkének 17–22 pontjai értelmében, esetleg az áru átvételétől számított 14 napon belül, ezután az időpont után a reklamáció érvényesítése csak akkor ismerhető el, ha a Vevő be tudja bizonyítani, hogy a termék már a Vevő általi átvétel időpontjában is hibás volt.
 9. Amennyiben az áru meghibásodottnak tűnik, a Vevő jogosult a reklamáció érvényesítésére a Törvény 18. § (2) bekezdése értelmében úgy, hogy a terméket visszaküldi a Szolgáltató levelezési címére és kinyilvánítja elállási szándékát,a  Reklamációs űrlap segítségével, amely a Szolgáltató webáruházának aloldalán megtalálható, és ezen szerződési feltételek részét is képezi. Megteheti ezt papírformában is (ajánlott levéllel a Szolgáltató levelezési címére) vagy elektronikus úton (e-mailben a panaszkezeléssel kapcsolatos e-mail címére). 
 10. A Vevő köteles a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítésben valósan megadni minden szükséges információt az igénylőlap segítségével, mely ezen szerződési feltételek csatolmányában található; legfőképpen pontosan kijelölni a hiba jellegét, mértékét és keletkezésének körülményeit. A reklamáció feldolgozásának felgyorsítása érdekében ajánlott a reklamált hiba fotódokumentációját a reklamáció benyújtásával együtt elküldeni. 
 11. Amennyiben szükséges az árut a Szolgáltatünak visszaküldeni, a Vevőnek kötelessége az árut a megfelelő csomagolással ellátni, hogy a terméket kellőképpen védje és megfeleljen az áruszállítás követelményeinek. Törékeny áru szállítása esetén ajánlatos a küldeményt az erre a célra megfelelő szimbólumokkal ellátni. A küldeményt ajánlott bebiztosítani. A Szolgáltatónak futárral kézbesített küldeményeket nem áll módjában átvenni.

  16. Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy érvényesíti a reklamációval kapcsolatos  jogát a Polgári törvénykönyv 622. § és 623. § értelmében, akkor köteles erről a döntésről értesíteni a Szolgáltatót a Reklamációs űrlap segítségével. Ugyanezen rendelkezés alapján a Szolgáltató meghatározhatja a reklamáció intézésének módját:

  1. azonnali, 
  2. bonyolultabb esetekben a reklamációtól számított 3 napon belül,
  3. indokolt esetekben, legfőképpen, ha a termék összetett állapotának értékelése azt igényli, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül.

   A panasz elbírálására való határidő lejárta utána Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van az árut áj árura cserélni.

   17. Ha a Vevő a reklamációt a vásárlás után következő 12 hónapon belül érvényesítette és ezt a Szolgáltató elutasította, a Szolgáltató a reklamációs ügyintézésről szóló dokumentumban megadja, hogy a Vevő az árut további szakmai elbírálásra kinek küldheti meg. 

   18. A jótállás intézése csak a Vevő által megadott hibára vonatkozik.

   19. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, a Vevő jogosult az ingyenes hibaelhárításra annak megfelelő módja és ideje szerint. A Szolgáltató köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani.

   20. Az Szolgáltatónak mindig lehetősége van a hibás terméket hibátlanra cserélni, amennyiben ez a Vevő számára is megfelelő mód.

   21. A Vevő csak abban az esetben kérheti a javítás helyett a termék cseréjét,  amennyiben a Szolgáltatónak ezzel nem keletkezik a termék árához vagy a hiba mértékéhez képest aránytalan költsége.

   22. Amennyiben a hiba elháríthatatlan és gátolja a termék megfelelő használatát, a Vevő jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Ugyanezen jog illeti meg a Vevőt akkor is, ha bár elhárítható hibáról van szó, de a hibaelhárítást követően a Vevő továbbra sem tudja megfelelően használni a terméket ismétlődő vagy több meghibásodás miatt. 

    23. Reklamáció szempontjából az az elhárítható meghibásodás minősül ismétlődőnek, mely több, mint kétszer jelentkezik. 

    24. Reklamáció szempontjából több elhárítható meghibásodásnak az a helyzet minősül, amikor több, mint három elhárítható meghibásodás jelentkezik egyszerre. 

    25. A termék cseréje esetében a Vevő kézhez kap egy dokumentumot, amelyben feltüntetendő a termék cseréjéről szóló információ, a további reklamációk érvényesítése pedig az adásvételi szerződés és ezen dokumentum alapján történik. Ha az áru cseréje következik be, a jótállás ideje az új áru átvételének pillanatától számítódik, de csak az új árura.

    26. A Szolgáltató köteles a reklamációt fogadni, intézni és azt a következő módok egyikével befejezni:

    a) a megjavított termék átadásával,

    b) a termék cseréjével,

    c) a termék vételárának visszafizetésével,

    d) írásbeli felszólítással a Szoláltató által meghatározott termék átvételére,

    e) a termék reklamációjának indokolt elutasításával.

    27. A reklamációs folyamat eredményéről annak lezárása után a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt telefonon vagy e-mailben, és a jótállás lezárásáról szóló dokumentumot a termékkel együtt, vagy e-mailben kézbesíti. 

    28. A Szolgáltató köteles a felügyleleti szervek kérésére felmutatni: a reklamáció elismervényének másolatát; az indokokat, amiért a reklamáció intézésének módjáról nem lehetséges azonnal dönteni, és amiért a reklamációt nem lehetséges intézni azonnal a mód meghatározását követően, a szakmai felülvizsgálatra való elküldésről szóló dokumentumot vagy a felülvizsgálat eredményeit és a reklamáció rendezését igazoló dokumentumot.

    29. A termékekhez járó ajándékokra a reklamáció nem vonatkozik.

    30. Ha a fuvarozó hibájából történő kézbesítés esetlegesen meghiúsul vagy a fuvarozó hibájából a termék megsérül, a reklamációt közvetlenül a fuvarozócég dolgozójánál szükséges érvényesíteni. A Vevő a fuvarozótól a sérült termék átvevését elutasíthatja és a fuvarlevélbe bejegyzést tehet.

    31. Azon fuvarozással keletkezett mechanikus sérüléssel rendelkező termékre, melyet a Vevő átvett és a fuvarlevél aláírásával a futárszolgálat dolgozójának megerősítette, hogy a termék hibátlan, reklamáció nem elismerhető és hasonló jótállási tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés, reklamációs tevékenység a Vevőnek nem szolgáltatható.

    32. Amennyiben a fogyasztó nem elégedett a Szolgáltató által intézett reklamáció módjával, vagy ha feltételezi, hogy a Szolgáltató megsértette a jogait, lehetősége van jogorvoslattal fordulni a Szolgáltatóhoz. Amennyiben a Szolgáltató a jogorvoslatot elutasítja vagy annak beérkezésétől számított 30 napon belül nem ad rá választ, a fogyasztónak jogában áll Alternatív vitarendezés kérelmezésre a 391/2015 számú fogyasztói jogviták rendezésének alternatív módjairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 12. §-ának rendelkezése értelmében.

    33. A Szolgáltatóval való jogviták rendezésének alternatív módjaiban illetékes testület Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vagy más illetékes és felhatalmazott jogi személy, mely az Alternatív vitarendezés jegyzékében szerepel (elérhető a https://bekeltetes.hu/udvozlo weboldalon); a Vevőt megilleti a feltüntetett Alternatív vitarendezés szereplőiből való választás joga.

    34. A Vevő - fogyasztó, jogosult a vitái elrendezése érdekében az online vitarendezés platform (továbbá „OVR”) használatára a választott nyelvben. A Vevő - fogyasztó, a fogyasztói viták alternatív rendezésére használhatja az OVR platformot, mely a következő weboldalon elérhető http://ec.europa.eu/consumers/odr. A Vevő - fogyasztó, az OVR platformon való beadvány előterjesztésénél kitölt egy elektronikus panasztételi űrlapot. Az előterjesztett információk elegendők kell, hogy legyenek az illetékes online vitarendezés szereplőjének meghatározására. A Vevő - fogyasztó mellékelhet dokumentumokat a panasza alátámasztásának érdekében.

    35. Ezen szerződési feltételek IX. cikkében található rendelkezések kifejezetten nem érvényesek azon jogalanyokra, melyek nem felelnek meg a 250/2007 számú fogyasztók védelméről szóló törvény és későbbi módosításai 2. § a) pontjában feltűntetett fogyasztó meghatározásának, tehát amennyiben a Vevő vállalkozó. Amennyiben a Vevő vállalkozó, jogosult a hibás termékből eredő igények érvényesítésére, de a hibás termékből eredő igények érvényesítését a Szlovák Köztársaság kereskedelmi törvénykönyv rendeletei szabályozzák.

    X. Adatvédelem

    1. A szerződő felek megegyeznek, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében, amennyiben a Vevő természetes személy, köteles a Szolgáltatónak a megrendelési adatlapon megadnia a nevét, címét és postai írányítószámát, telefonszámát és e-mail címét.
    2. A szerződő felek megegyeznek, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében, amennyiben a Vevő nem természetes személy, köteles a Szolgáltatónak a megrendelésben megadnia a cégnevét, székhelyét és annak irányítószámát, statisztikai számát, EU adószámát (amennyiben rendelkezik vele), telefonszámát és e-mail címét. 
    3. A megrendelés elküldése előtt a Vevő felszólításra kerül, hogy a rendelés elküldése előtt, a négyzet bejelölésével erősítse meg, hogy a Szolgáltató elegendően, érthetően és egyértelműen tájékoztatta a következőkről:
     1. az azonosítási adatairól, melyek ezen szerződési feltételek I. cikkében találhatóak, melyek a Szolgáltató azonosságát igazolják,
     2. a Szolgáltató elérhetőségeiről, ill. a Szolgáltató által megbízott felelős személy elérhetőségeiről,
     3. a személyes adatok feldolgozásának céljáról, mely a Szolgáltató és Vevő közötti szerződés megkötése és az adatfeldolgozás jogi alapja,
     4. arról, hogy a Vevő köteles az adásvételi szerződés megkötése és a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében megadnia a szükséges személyes adatait,
     5. ha az adatkezelés a rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontján alapul, a Szolgáltató jogos érdeke a közvetlen marketing. 
     6. a harmadik fél azonosítási adatairól, mely cég a Vevő által megrendelt termék kézbesítését végzi, ill. a személyes adatok más feldolgozóiról, vagy a feldolgozók kategóriáiról, amennyiben van ilyen,
     7. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ill. a meghatározás kritériumairól.
    4. A Szolgáltató azért dolgozza fel a Vevő, ill. a Vevő dolgozói, vagy más Vevő által meghatalmazott személy személyes adatait, mert ezen adatok feldolgozása a Szolgálatató és Vevő között megkötött adásvételi szerződés megfelelő kivitelezéséhez, a szerződés megkötése előtti vásárlással kapcsolatos kérdések megválaszolásához és az általános érvényű kötelező szabályok által előírt kötelességek végrehajtásához elengedhetetlen, esetleg mert ezen adatok feldolgozása a Szolgálatató jogos érdekében történik. Az adatok megadása nélkül a szerződés megfelelő teljesítése nem lenne lehetséges. 
    5. A Szolgáltató ezennel tájékoztatja a Vevőt, hogy Az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), (továbbá „Rendelet”), a Szolgáltató, mint információs rendszer üzemeltetője, az adásvételi szerződés megkötése folyamatában feldolgozza a Vevő, mint érintett személy, személyes adatait annak a hozzájárulása nélkül, mivel a Vevő adatainak feldolgozása az szerződés előkészítése keretein belül történik és a Vevő, mint szerződő fél, adatainak feldolgozása a szerződés kivitelezéséhez elengedhetetlen.
    6. A Szolgáltató a szerződés megfelelő kivitelezéséig tárolja a személyes adatokat, valamint az egyes jogi igények megszűnésének időpontjának megfelelően.
    7. A Vevő felel a megadott személyes adatok teljességéért, valódiságáért és helyességéért. A megadott személyes adatok változásának esetén a Vevő köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót.
    8. A megadott személyes adatok elavultsága esetében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás megvonása után, a cél teljesítése után vagy a személyes adatok feldolgozására elengedhetetlenül szükséges időtartam lejárta után, vagy ha az ilyen adatok tárolása bármilyen törvényes okból elfogadhatatlan, a személyes adatok törlésére kerül sor.
    9. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai parlament és EU Tanács Rendelete, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló követelmények, ill. a 18/2018 számú adatvédelemről szóló törvény betartásával a Vevő, mint érintett személy jogosult (i) a személyes adataihoz való hozzáféréshez, (ii) a hibás személyes adatok javítására, (iii) a személyes adatok feldolgozásának korlátozására (akadályozására), (iv) a személyes adatai feldolgozásának kifogásolására, (v) a személyes adatai törlésére, (vi) az adatok átadhatóságára, (vii) panasztevésre a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi hatóságának, amennyiben gyanítja, hogy a személyes adatainak feldolgozása a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon történik. Az érintett személy említett jogai az Adatvédelmi szabályzat 12–22. cikkeiben vannak részletezve.
    10. A Vevő, aki a webáruház keretein belül regisztrált, bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a megadott személyes adatait, amennyiben bejelentkezés után az ügyfélfiók gombra kattint.
    11. A Rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontja értelmében a Szolgáltató a megrendelt termék, ill. szolgáltatás kézbesítését követően, jogi érdekeltség alapján feldolgozhatja a Vevő személyes adatait marketing célokra is és a Vevő elektronikus címére küldhet információkat új termékekről, kedvezményekről és akciós termékekről, ill. szolgáltatásokra vonatkozóan.
    12. Az az érintett személy, akinek személyes adatait a Szolgáltató jogos érdeke alapján kezelik, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ezután a Szolgáltató nem dolgozhatja fel tovább ezeket a személyes adatokat, kivéve ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy jogi igények előterjeszétséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. 
    13. A marketing célokra megadott személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható, még pedig a Szolgáltató által küldött minden marketing célú e-mailben található hivatkozásra való kattintással, a Szolgáltatónak való e-mail küldésével, vagy a Szolgálatató levelezési címére küldött levéllel.
    14. A személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése céljából elengedhetetlen mértékben harmadik félnek átadhatók, legfőképpen a fuvarozónak, a hatóságoknak vagy informatikai szolgáltatónak, amennyiben ez elengedhetetlen azon cél teljesítése érdekében, amely célból begyűjtésre kerültek.
    15. Az Szolgáltató ezennel tájékoztatja a Vevőt, hogy a személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése és a személyes adatok feldolgozása céljából a következő harmadik feleknek, ill. címzettkörnek lesznek átadva:

    Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye Technická 7, 821 04 Bratislava, statisztikai szám: 35 834 498, bejegyezve a BA1 járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: SRO, betét: 26367/B

    CAREE s.r.o., székhelye Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, statisztikai szám: 50321846, bejegyezve a Košice I járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: Sro, betétszám: 39130/V

    XI. Különös rendelkezések

    1. Az Eladó marketing-kommunikációjának keretein belül, a Szolgáltató közösségi oldalain (Facebook, Instagram, Hírlevél), vagy a Szolgáltató partnereinek közösségi oldalain (Facebook, Instagram) közzétett kedvezménykuponokat kizárólag fogyasztói rendelésnél lehet felhasználni (nem használható iskolák, nagyfogyasztók és más nem fogyasztónak minősülő Vevők rendeléseiben).

    XII. Záró rendelkezések

    1. A Szolgáltató fenntartja a jogot ezen kereskedelmi feltételek módosítására. A kereskedelmi feltételek módosításáról szóló értesítési kötelesség a Szolgáltató webáruházának weboldalán való közzététellel teljesítettnek minősül.
    2. A Vevő a Szolgáltató beleegyezése nélkül nem jogosult ezen szerződésből eredő Szolgáltatóval szembeni követelését átruházni harmadik félre.
    3. A Szolgáltató és Vevő közötti minden kötelezettséget a Szlovák Köztársaság jogszabálya szabályoz.
    4. Amennyiben a Vevő fogyasztó, az ezen szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Polgári törvénykönyv megfelelő rendelkezései, a 22/2004 számú elektronikus kereskedelemről és a 128/2002 számú belső piac fogyasztó védelmében történő állami ellenőrzésről szóló törvény kiegészítéséről és módosításáról és a 284/2002 számú törvény kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény; a 250/2007 számú fogyasztóvédelemről szóló törvény és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 számú szabálysértésekről szóló törvény későbbi módosításairól; és a 102/2014 számú fogyasztó védelméről távúton történő termékeladás és szolgáltatásnyújtás keretében vagy a Szolgáltató üzlethelyiségén kívül kötött szerződésről és a törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény és a Szlovák Köztársaságban érvényes általános érvényű kötelező szabályok szabályozzák. Amennyiben a Vevő vállalkozó, az ezen szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései szabályozzák.
    5. A szerződési feltételek egyikének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja bármelyik másik feltétel érvényességét vagy végrehajthatóságát, amennyiben az adott feltétel elkülöníthető a többi feltételtől.
    6. Ezen kereskedelmi feltételek 2024.01.16-től érvényesek és hatályosak, az előző szerződési feltételek pedig érvényüket vesztik.

     

    Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

     https://cdn.shopify.com/s/files/1/0559/7724/6859/files/ASZF_-_2024_3dff56e6-45f2-4b84-b127-801a95a1b471.docx?v=1716893772

      

     Reklamációs űrlap

     https://cdn.shopify.com/s/files/1/0559/7724/6859/files/Reklamacios_urlap.pdf?v=1645601680

     Elállási nyilatkozat

     https://cdn.shopify.com/s/files/1/0559/7724/6859/files/ELALLASI_NYILATKOZAT.pdf?v=1645601680

     Adatkezelés

     Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye Technická 7, 821 04 Bratislava, statisztikai szám: 35 834 498, bejegyezve a BA1 járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: SRO, betét: 26367/B

     CAREE s.r.o., székhelye Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, statisztikai szám: 50321846, bejegyezve a Košice I járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: Sro, betétszám: 39130/V

     Packeta Slovakia s. r. o., székhelye: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, ejegyezve a BA1 járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: SRO, betét: 105158/B

     GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: 1039 Budča 962 33, IČO: 36 624 942, ejegyezve a  Banská Bystrica-i járási bíróság cégjegyzékébe, részleg, betét: 9084/S

     Kosár

     A kosara jelenleg üres