Nyereményjáték

Nyereményjáték státusz „Nyereményjáték“

 

 

 1. A nyereményjáték kiírója

A nyereményjáték (tovább csak „nyereményjáték“) kiírója a TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., Krompašská 510/96 , 040 11 Košice, IČO: 45258767 cég, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság ORSR-ében, Sro. szakasz, 24508/V (a továbbiakban: "a nyereményjáték szervezője" vagy "kiírója").

 

A nyereményjátékra kizárólag ezen szabályok az irányadók, amelyek a résztvevők jogait és kötelezettségeit, valamint a nyereményjáték (a továbbiakban: nyereményjáték) szabályait írják le.

 

 1. Nyeremény biztosítója

A nyeremény biztosítója a TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o., Krompašská 510/96 , 040 11 Košice, IČO: 45258767 cég, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság ORSR-ében, Sro. szakasz, 24508/V (a továbbiakban: "a nyereményjáték szervezője" vagy "kiírója").

 

 

 1. Versenyzők

A fogyasztói versenyen minden olyan Magyarországi állampolgár vehet részt, aki Magyarország területén állandó lakhellyel vagy ideiglenes lakhellyel vagy levelezési címmel rendelkezik, és aki megfelel a verseny feltételeinek. A versenyen nem vehetnek részt olyan személyek, akik a pályázat kiírójával munka- vagy egyéb szakmai kapcsolatban állnak.

 

 1. 1. A nyereményjáték feltételei:
 • A nyereményjátékot kijelentő poszt like-olása
 • A Yoopy.hu és a Bloombee.hu Instagram profil követése
 • Egy komment a versenyt meghirdető poszt alá. 

 

 

 1. A nyereményjáték helye és időtartama

A verseny április 10. és április 15. között zajlik a Yoopy.hu és a Bloombee.hu Instagram profilján.

 

 1. Sorsolás és eredményhirdetés

A nyertest az érvényesen résztvevők közül egy online generátoron keresztül, a beérkezett hozzászólások közül véletlenszerű kiválasztással sorsoljuk ki. A nyertes lesz a nyeremény birtokosa. A sorsolás eredményét a pontos időpontban közzétesszük a versenyszervező Instagram profilján. Ha a hirdetés után bekövetkező 14 napon belül a nyertes nem közli a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat, a nyeremény elvész.

 

 1. A nyeremény tárgya és átadása

 

A nyereményt legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül küldjük ki GLS futárszolgálat segítségével.

 

6.1 A nyeremény tárgya egy Yoopy és egy Bloombee termékekből álló csomag, melyet eltérő megállapodás hiányában a nyertesnek a nyertes által megadott címre kézbesítenek.

6.2 A nyertes 14 napon belül jelezheti az igényét a nyereményre.

6.3 A nyeremény át nem ruházható és át nem cserélhető, készpénzre vagy egyéb kártérítési formára nem váltható. A nyeremény pénzbeli vagy nem pénzbeli kifizetésre történő átváltása kizárt.

6.4 A nyeremény át nem ruházható, kivéve, ha a pályázat kiírója másként állapodik meg a nyertessel.

6.5 A nyerési jog érvényességével kapcsolatos vita esetén a verseny kiírójának döntése a döntő, amely jogerős, ellene jogorvoslat nem lehetséges. A Slovák Köztársaságban érvényes törvények értelmében az ezen versenyen nyert nyereményt bíróság előtt nem lehet érvényesíteni, illetve egyéb anyagi vagy nem anyagi jellegű ellenszolgáltatást követelni.

6.6 A versenyzők nem jogosultak a versenyen való részvételükkel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére. A Yoopy.hu nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a nyeremény igénylésének, átvételének, lemondásának, felhasználásának vagy visszautasításának elmulasztásából erednek.

 

 1. Adózás

A Nyereményjáték nyereménye a nyertes adóköteles jövedelmét jelenti, a nyeremény 350 euróig adómentes. A 350 eurót meghaladó nem pénzbeli nyeremény a nyertes adóbevallásán keresztül adóztatik. Nem pénzbeli nyeremény átadásakor a Szervező nem köteles e nyeremény után adót levonni és átutalni, de a nyertes a benyújtott adóbevallás útján köteles megadóztatni ezt a nem pénzbeli nyereményt. A nem pénzbeli nyeremény értékét, amennyiben az meghaladja a 350 eurót, a Szervező a nyeremény átadásakor közli a nyertessel.

 

 1. Személyes adatok és személyiségi jogok védelme

 

5.1. A nyereményjáték résztvevői a nyereményjátékra való feliratkozással és annak feltételeinek teljesítésével kifejezett hozzájárulásukat adják a személyes adatainak a verseny lebonyolítása és a nyeremény átadása céljából történő kezeléséhez.

 

5.2 A nyereményjáték szervezője fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a pályázótól a részvételi lehetőséget, valamint a jogot, hogy a nyertesnek ne adja át a díjat, ha ezen és a verseny különleges feltételeinek megsértésének gyanúja merül fel.

 

5.3 A versenyszervező fenntartja a jogot, hogy a verseny általános feltételeit és szabályait kereskedelmi okokból, harmadik fél vagy vis maior miatt módosítsa. Jelen általános versenyfeltételek 2023.04.09-én lépnek hatályba.

 

 1. Záró rendelkezések

A nyereményjátékon való részvétellel minden résztvevő egyúttal megerősíti, hogy tudatában van annak, hogy a Meta cégnek (Facebook/Instagram) nincs kötelezettsége a pályázó felé, és a Meta (Facebook/Instagram) cégnek a nyereményjátékban való részvételéből ilyen kötelezettségek nem származnak.

A nyereményjáték kiírója kijelenti, hogy a Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált, támogatott, adminisztrált vagy más módon nem kapcsolódik a Meta nevezetű céghez (Facebook/Instagram).

 

2024.04.09.