Terms of service

Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

 1. Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. (székhely: Krompašská 510/96, 040 01 Kassa, statisztikai szám: 45 258 767, bejegyzett a Kassa I Kerületi bíróság jegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 24508/V (a továbbiakban „Eladó”) által üzemeltetett TAKTIK webáruház yoopy.hu címen történő vásárlásra, és az esetleges postai vagy telefonos rendelésekre vonatkoznak.

Az Eladó adatai:

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., székhelye Krompašská 510/96, 040 01 Kassa, statisztikai szám: 45 258 767, bejegyzett a Kassa I Kerületi bíróság jegyzékében, részleg: Sro, betétszám: 24508/V

Belföldi adószám: 2022906292

EU adószám: SK2022906292 

Bankszámlaszám: HU65117340042599299300000000

Levelezési cím: P.O. Box 100, 040 11 Kassa

tel.:  +3618089119 (7.30 – 16.00 között)

e-mail: info@yoopy.hu 

panasztétel – info@yoopy.hu

 1. Jelen általános szerződési feltételek részletesen meghatározzák a webáruházon keresztül távúton kötött adásvételi szerződésben szerződő felek, a Vevő (fogyasztó vagy vállalkozó) és az Eladó (termékek és szolgáltatások szállítója) jogait és kötelezettségeit.
 2. Fogyasztónak csak az a természetes személy minősül, aki a fogyasztói szerződés köttetése és kivitelezése idejében nem az önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége célja érdekében jár el.
 3. Vállalkozónak az a személy minősül, aki be van jegyezve a cegjegyzékbe, vagy az a személy, aki vállalkozói engedély alapján vállalkozik, vagy az a személy, aki egyedi rendelkezés alapján vállalkozik, ami más, mint a vállalkozói engedély, vagy az a személy, aki mezőgazdasági tevékenységet folytat és egyedi rendelet alapján van nyilvántartva.
 4. Az Eladó meghirdeti az eladásra szánt áruk listáját és lehetővé teszi a Vevő számára a rendelést.
 5. A szerződő felek megállapodtak, hogy a szerződés megkötése napján érvényben levő szerződési feltételek elválaszthatatlan részei bármilyen távúton megkötött adásvételi szerződésnek az Eladó és a Vevő között, amennyiben a következőkben nem rendelkezik másképp. Abban az esetben, ha az Eladó és a Vevő olyan adásvételi szerződést kötnek, amelyben az említett szerződési feltételektől eltérő feltételeken állapodnak meg, azon adásvételi szerződés egyedi feltételei lesznek előnyben részesítve a meglévőkkel szemben. Az így határozott feltételek nem állhatnak ellentétben más jogszabályokkal (visszaküldési határidő vagy jótállás rövidítése stb.). Minden szerződéses jogviszony a Szlovák Köztársaság jogszabályainak megfelelően köttetik.
 6. Kiegészítő szerződésnek ezen szerződési feltételek esetében az a szerződés minősül, amely alapján a Vevő jogosult azon áru megszerzésére vagy azon szolgáltatás nyújtására, amely összefügg az adásvételi szerződés tárgyával, amennyiben az áru vagy a szolgáltatás az Eladó vagy egy harmadik fél által van szolgáltatva megegyezés alapján.
 7. A távértékesítést és az Eladó által biztosított kiszállítást felügyeli:

Szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI)

Kassa megye SOI felügyelete

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1  

Felügyelő szakszervezet

tel.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax: 055/622 46 95


II. Áruk és árak

 1. A webáruházban feltüntetett termékinformációk az Eladó információs adatbázisából és azonos termék más Eladójának nyilvánosan hozzáférhető forrásából származnak. A Vevő tudomásul veszi, hogy a termék fedőlapján található színárnyalatok ábrázolása többek között függ a használt képernyő, ill. más kijelző minőségétől. A Vevő hasonlóan tudomásul veszi, hogy a termék fedőlapja eltérhet a kiadás sorszáma függvényében.
 2. A webáruház bármelyik oldalán található, minden Eladó által forgalmazott árucikk feltűntetett ára tartalmazza a Szlovák Köztársaság jogszabálya által előírt általános forgalmi adót, és nem tartalmazza a szállítás vagy más választható szolgáltatás díját. A vételár kizárólag az adott termékre vonatkozik. Minden esetleges a webáruházban feltűntetett akciós vételár a készlet erejéig érvényes, amennyiben az adott termék leírása nem határoz másképp.
 3. Az Eladó fenntartja a jogát, hogy bármikor módosítsa az Eladó kínálatában levő termékek árát. Az ár változása nem érinti az ár változása előtt megkötött adásvételi szerződéseket függetlenül attól, hogy még nem került sor az átadásra. Az Eladó által kiadott rendelés visszaigazolásában feltűntetett vételár az irányadó. Amennyiben az ár magasabb, mint a webáruház ajánlatában feltűntetett ár a Vevő általi rendelés pillanatában, az „XY számú rendelés aYoopy.hu-n” tárgyú elektronikus levél minősül Eladói javaslatnak magasabb értékű adásvételi szerződés megkötésére, amelyhez szükséges a Vevő kifejezett beleegyezése (e-mail), hogy az érvényes adásvételi szerződés létrejöhessen.

III. Adásvételi szerződés megkötése

 1. Az Eladó webáruházában található, Vevő által kitöltött és elküldött adatlap, vagy az Eladó által fogadott, telefonos vagy postai úton érkezett rendelés minősül a Vevő által kezdeményezett szerződés megkötésére irányuló kötelező erejű javaslatnak. Azon rendelés a Vevő részéről, mely nem tartalmazza az összes szükséges adatot, nem minősül kötelező erejű javaslatnak az adásvételi szerződés megkötésére a Vevő részéről, az Eladó pedig nem köteles a hasonlóan hiányos rendeléseket elfogadni. Az Eladónak jogában áll, bár nem köteles, megkérni a Vevőt a hiányzó rendelési adatok pótlására.
 2. A Vevő a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megköttetésekor a jelölőnégyzet megjelölésével, majd a rendelés elküldésével megerősíti, hogy megismerkedett a kereskedelmi feltételekkel, teljes egészében megértette őket és a feltételeket, hogy egyetért velük és tudatában van a ténynek, hogy a kereskedelmi feltételek elengedhetetlen részei az adásvételi szerződésnek közte és az Eladó között.
 3. A megrendelés nyilvántartásba vételéről az Eladó rendelés-visszaigazolást küld a Vevő által megadott e-mail címre. 
 4. A rendelés során a Vevő által megadott e-mail cím használandó minden kézbesítéssel kapcsolatos információ továbbítására és a 102/2014 számú fogyasztó védelméről távúton történő termékeladás és szolgáltatásnyújtás keretében vagy az Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződésről és a törvények módosításáról szóló törvény 2. § (7) bekezdése értelmében (a továbbiakban „102/2014 számú törvény”) tartós adathordozónak minősül.
 5. Az adásvételi szerződés az Eladó kötelező érvényű elfogadása kinyilvánításával lép életbe.
 6. Abban az esetben, ha a Vevő külföldi címre kíván rendelést leadni, nem a fent említett szerződéskötés folyamata érvényes. Ilyen esetben a Vevő az Eladó webáruházában megadott e-mail címre köteles küldeni a rendelését. Az Eladó azonnali hatállyal feldolgozza a megrendelést és amennyiben módjában áll az árut külföldi címre szállítani, e-mailben értesíti a Vevőt a szállítás pontos adatairól, szállítási költségeket beleértve, illetve a várható szállítás idejéről. Az így megküldött adatokról a Vevő 4 napon belül köteles kifejezni egyetértését vagy elutasítását. Amennyiben a Vevő 4 napon belül nem foglal álláspontot, az Eladó úgy tekinti, hogy a Vevő elutasította a szállítással kapcsolatosan megküldött információkat és az Eladó a rendelést törli. Amennyiben a Vevő a megadott időn belül egyetértését fejezi ki, az Eladó a Vevő által megadott e-mail címre megküldi a kötelező jellegű rendelés visszaigazolását.
 7. A kötelező jellegű rendelés visszaigazolása az Eladó és Vevő között megkötött adásvételi szerződésként funkcionál. A kötelező jellegű rendelés visszaigazolásának tartalmáról a Vevő minden esetben e-mailben értesül.
 8. A kötelező jellegű rendelés visszaigazolása tartalmazza az áru nevéről és részleteiről szóló adatokat, a vételárral, fizetési móddal, szállítási címmel kapcsolatos adatokat, továbbá szállítási adatokat beleértve a szállítási díjat, az előrelátható kiszállítás időpontját, az Eladó adatait (cégnév, székhely, statisztikai szám), a Vevő adatait, esetleg más szükséges adatot.
 9. A kötelező jellegű rendelés visszaigazolásának tartalma nem különbözhet a Vevő rendelésétől, azon eset kivételével, ha az Eladó és a Vevő másként határoztak, vagy ezen szerződési feltételek által feltételezett különböző adatok kivételével. Abban az esetben, ha a Vevő hibás adatokat vél felfedezni a kötelező jellegű rendelés visszaigazolásában (hibás elérhetőségi adatok - kézbesítési cím, telefonszám, e-mail cím stb.), a Vevő köteles erről a tényről e-mailben tájékoztatni az Eladót, legkésőbb az Eladó küldemény feladásáról szóló értesítése előtt. Ellenkező esetben a megadott adatok minősülnek helyesnek. 
 10. Az Eladó világos, egyértelmű, érthető és félreérthetetlen módon a rendelés elküldése előtt tájékoztatta a Vevőt az előszerződés részleteiről, melyek a panasszal, a fizetéssel, a szerződéssel, a szállítással vagy más feltétellel kapcsolatosak úgy, hogy:

a.  a termék fő tulajdonságairól az Eladó webáruházában használt kommunikációs eszköznek megfelelő mértékben tájékoztatott,

b. az Eladó cégneve és székhelye közzétételre került az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán és ezen szerződési feltételek I. cikkében, melyek a Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

c.  az Eladó telefonos elérhetőségéről és más Eladó és Vevő közötti kapcsolattartáshoz szükséges adatról, legfőképpen az e-mail címéről, az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán és ezen szerződési feltételek I. cikkében, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

d. az Eladó címéről, amelyen a Vevő reklamációt, panaszt vagy más kezdeményezést tehet, informálhat ezen szerződési feltételek I. cikkében, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

e.  az áfát és más adókat tartalmazó végösszegről, vagy amennyiben az áru természetéből eredendően az összeg előre nem meghatározható, az ármeghatározás módjáról; valamint a kiszállítás díjáról, postaköltségről és más költségekről és díjakról, vagy ha ezek a költségek és díjak előre nem meghatározhatók, a Vevő jövőbeli fizetési kötelességéről szóló információt az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán helyezte el,

f.  a fizetési és szállítási feltételekről, a határidőről, ameddig az Eladó köteles terméket kiszállítani vagy szolgáltatást nyújtani, a reklamáció-, panasz- és információtétel gyakorlásáról és folyamatáról az Eladó ezen szerződési feltételekben tájékoztat, melyeket a webáruháza megfelelő aloldalán helyezett el,

g. tájékoztatta a Vevőt elállási jogáról, annak feltételeiről, határidejéről és folyamatáról ezen szerződési feltételek IV. pontjában, melyeket az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán helyezett el,

h. tájékoztatta a Vevőt az elállási nyilatkozat elérhetőségéről a szerződési feltételek IV. cikkében, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak; az Eladó egyidejűleg rendelkezésre bocsátotta az elállási nyilatkozatot ezen szerződési feltételek csatolmányában, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

i.   arról, hogy amennyiben a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az áru visszaváltásával kapcsolatos költségeket a Vevő állja a 102/2014 számú fogyasztó védelméről távúton történő termékeladás és szolgáltatásnyújtás keretében vagy a Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződésről és a törvények módosításáról szóló törvény 10. § (3) bek. értelmében (a továbbiakban „a távértékesítés keretein belül történő fogyasztóvédelemről szóló törvény”), és amennyiben eláll az adásvételi szerződéstől, köteles állni azon áru visszaváltásával kapcsolatos költségeket is, melyeket természetüknél fogva nem lehetséges postai úton visszaszolgáltatni, melyek az Eladó webáruházának megfelelő aloldalán találhatóak,

k.  a körülményekről, melyek miatt a Vevő elveszíti az elállás jogát ezen szerződési feltételek IV. pontjában, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

l.   tájékoztatott az Eladó hibás termék vagy szolgáltatásért való felelősségéről, melyet a Polgári törvénykönyv rendeletének 622. és 623. bekezdése szabályoz, ezen szerződési feltételek VIII. cikkében, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

m. tájékoztatott az elektronikus tartalmak biztosításához használatos technikai védelmi intézkedések működőképességéről, amennyiben alkalmas, az Eladó webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

n. tájékoztatott a hardver és szoftver elektronikus tartalommal való kompatibilitásáról, amelyekről az Eladó tud, vagy legalább logikusan elvárható, hogy tud róluk, amennyiben alkalmas, az Eladó webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

o. tájékoztatott a viták peren kívüli rendezésének lehetőségeiről és feltételeiről az alternatív vitarendezésrendszer segítségével, amennyiben az Eladó vállalta, hogy ezt a rendszert fogja igénybe venni, az Eladó webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

p. tájékoztatott a szerződés megkötéséhez szükséges aktusokról úgy, hogy ezen aktusokat részletezte ezen szerződési feltételekben, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

q.  tájékoztatott arról, hogy az adásvételi szerződés elektronikus változatban az Eladónál lesz tárolva és a Vevő számára elérhetővé válik a Vevő kérelmezését követően, az Eladó webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak,

r.   tájékoztatott arról, hogy a szerződés megkötésének ajánlott nyelve a szlovák nyelv, az Eladó webáruházának megfelelő oldalán és ezen szerződési feltételekben, melyek az Eladó webáruháza megfelelő aloldalán találhatóak.

 1. Amennyiben az Eladó nem tett eleget ezen szerződési feltételek III. cikk 10. pont e) alpontjának megfelelően a kiegészítő és más költségeket érintő tájékoztatási kötelezettségének vagy ezen szerződési feltételek 9. pont i) alpontjának megfelelően az áru visszaküldésének költségeit érintő tájékoztatási kötelezettségének, a Vevő ezen kiegészítő költségeket és díjakat nem köteles megtéríteni.

IV. Szerződéstől való elállás joga

 1. Amennyiben a Vevő fogyasztó, a szerződéstől való elállás jogát és minden összefüggő dolgot teljes egészében a 102/2014 számú törvény 7–10. §-ában lévő rendeletei szabályozzák. 
 2. Amennyiben az Eladó megfelelő időben és kellő alapossággal tájékoztatta a fogyasztót az elállási jogáról, a fogyasztó jogosult elállni a távúton vagy az üzlethelyiségeken kívül megkötött szerződéstől az áru átvételétől tekintett 14 napon belül indok megadása nélkül.
 3. Az áru fogyasztó által átvettnek minősül, amennyiben a megrendelt áru minden része a fogyasztó vagy egy általa kijelölt harmadik személy által átvételre kerül, vagy ha:
  1. a fogyasztó által egy rendelésben leadott áru több részben szállítandó, az utolsó kiszállított rész átvételének pillanatával,
  2. a szállítandó áru több darabból vagy részből áll, az utolsó kiszállított darab vagy rész átvételének pillanatával,
  3. az áru kiszállítása egy bizonyos időközön belül ismételten történik, az első kiszállított áru átvételének pillanatával.
 4. A fogyasztó elállhat a szerződéstől, melynek tárgya az áru kézbesítése a szerződéstől való elállás időszakának kezdete előtt is.
 5. A 102/2014 számú távúton kötött szerződés esetén a fogyasztók védelméről szóló törvény 6. cikk 7. §-ának rendelete értelmében a fogyasztó nem állhat el egy olyan szerződéstől, melynek tárgya:
  1. olyan termék eladása, amelyet a fogyasztó utasítása alapján állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amely kifejezetten egy fogyasztó számára készült,
  2. olyan termék eladása, amely romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék,
  3. olyan zárt csomagolású termék eladása, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
  4. olyan termék eladása, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel,
  5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának eladása, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
  6. folyóirat eladása, az előfizetéses szerződések és a nem csomagolásban árusított könyvek kivételével;
  7. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 6. A szerződéstől való elállási jogot teljes egészében a 102/2014 számú törvény 8. §-a szabályozza. A szerződéstől való elállás jogának bizonyítási terhét a fogyasztó viseli.
 7. A fogyasztó az elállási jogát a 7. cikk (1) bekezdése szerint nyomtatott formában (ajánlott levélben az Eladó levelezési címére) vagy tartós adathordozón való bejegyzés formájában (e-mailben a rendelés feldolgozás e-mail címére) gyakorolhatja. A fogyasztó felhasználhatja a webáruház weboldalán megadott elállási nyilatkozat-mintát, mely ezen szerződési feltételek része. 
 8. A szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell az elállási nyilatkozat által kért adatokat, mely ezen szerződési feltételek részét képezi, legfőképpen tartalmaznia kell a Vevő azonosítását, a rendelés számát és időpontját, az áru pontos leírását, a visszatérítés módját, legfőképpen a Vevő számlaszámát és/vagy postai címét.
 9. Olyan szerződéstől való elállás esetén, melynek tárgya áru eladásával kapcsolatos, az Eladó addig nem köteles visszatérítenie a fogyasztónak a kifizetett összeget, amíg nem kapta kézhez a visszaküldött árut, vagy amíg a fogyasztó nem igazolja, hogy a terméket feladta a webáruház számára.
 10. Elállás esetén a fogyasztó köteles az elállástól számított 14 napon belül az árut visszaküldeni, átadni az Eladónak vagy más, az Eladó által az áru átvételére megbízott személynek. Az elállási határidő továbbra is fennmarad, ha az elállásról szóló értesítő legkésőbb a Távértékesítés keretein belül kötött szerződés fogyasztói védelemről szóló törvény 7. cikk (1) bekezdése szerinti utolsó napon került feladásra. A szerződéstől való elállás esetén az Eladóhoz való áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket a fogyasztó állja.
 11. Tekintettel arra, hogy elállás esetén a szerződés visszamenőleg is megszűnik, az Eladó és a fogyasztó visszaszolgáltat egymásnak minden kölcsönösen kapott ellenértéket. 
 12. A fogyasztó a visszaküldött áruval együtt az áru megvásárlásáról szóló bizonylatot is bemutatja. Az elállással érintett árut a fogyasztó köteles visszaszolgáltatni az Eladónak használatlan, sértetlen és teljes állapotban úgy, ahogy kézhez kapta (mellékelt tájékoztatókkal stb.), az eredeti csomagolásban (amennyiben ez lehetséges, esetleg a minőség és mennyiség megtartására alkalmas módszerrel).
 13. Az Eladó által javaslott a visszaküldött árut bebiztosítani. A futárral kézbesített küldeményeket az Eladónak nem áll módjában átvenni.
 14. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől és olyan terméket szolgáltat vissza, amely értékcsökkentett, használt, sérült vagy nem teljes, a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni:
  1. a tényleges összeget, amellyel a Polgári törvénykönyv rendeletének 457. cikke szerint csökkent a termék értéke, 
  2. azon költségeket, melyek az Eladónak a hibás termék javításával és eredeti helyzetének helyreállításával kapcsolatban keletkeztek az értékesítés utáni szolgáltatások árjegyzéke szerint.

A szerződési feltételek ezen pontjának értelmében a Vevő köteles állni az Eladó költségeit legfeljebb a vételár és az elállás gyakorlásának idejében becsülhető érték különbözetéig.

 1. Az Eladó köteles visszafizetni a fogyasztónak minden fizetséget, melyet az adásvételi szerződés alapján és vele kapcsolatban fogadott el, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül a törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében.
 2. Az Eladó köteles olyan módon visszafizetnie a vételárat a Vevőnek, amilyet a Vevő használt rendelésnél, amennyiben a felek nem egyeznek meg más fizetési módban úgy, hogy a Vevőnek ne legyenek felszámolva további költségek.
 3. Amennyiben a fogyasztó eláll az adásvételi szerződéstől, azon szerződéssel kapcsolatos minden kiegészítő szerződés is megszűnik. A fogyasztótól nem kérhető más, a kiegészítő szerződés megszüntetésével kapcsolatos költségtérítés a Távértékesítés keretein belül történő fogasztóvédelemről szóló törvény rendeletének 9. cikk (3) bek., 10. cikk (3) és (5) bek. szerinti költségtérítéseken kívül, és azon szolgáltatás árán kívül, mely a szerződés tárgya és teljes mértékben teljesítve lett.
 4. A fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben az Eladó nem teljesíti az áruátadásra vonatkozó kötelességeit ezen szerződési feltételek VI. cikk 1. pontjában meghatározott időablakon belül és az Eladó köteles visszautalnia a Vevőnek a vételár már megtérített részét a szerződéstől való elállásról szóló értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül a Vevő által megadott bankszámlára. 
 5. Az Eladó jogosult elállni a szerződéstől készlethiány vagy a termék elérhetetlensége miatt, vagy amennyiben a szerződésben megtett gyártó, beszállító vagy forgalmazó megszakította a gyártást, vagy olyan lényeges változásokat vezetett be, amelyek ellehetetlenítették a Eladó szerződésben feltűntetett kötelességeinek teljesítését esetleg vis maior következtében, vagy amennyiben minden jogosan várható erőfeszítésének ellenére nem képes biztosítani a Vevő számára a terméket ezen általános szerződési feltételek által határozott időablakon belül, vagy a webáruházban feltűntetett áron. 
 6. Az Eladó köteles erről a tényről azonnal tájékoztatnia a Vevőt és egyidejűleg felajánlania a Vevőnek egy helyettesítő szolgáltatást vagy az elállási jog lehetőségét (sztornózni a megrendelést). Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy él a szerződési feltételek ezen pontjában felsorolt indokok miatti elállási jogával, az Eladó köteles visszautalni a Vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott már kifizetett előleget a szerződéstől való elállási jogról szóló értesítő kézbesítésétől számított 14 napon belül a Vevő által megadott bankszámlára.
 7. Az Eladó abban az esetben is jogosult az elállási jogra, amennyiben: 
  1. a Vevő nem teljesítette megfelelőképpen és időben a fizetési kötelezettségét,
  2. a Vevő nem vette át megfelelőképpen és időben a kiszállított árut, esetleg a személyes átvételre előkészített árut.
 8. Amennyiben az Eladó élni kíván az elállás jogával, erről a szándékáról értesítést küld:
  1. ajánlott levélben a Vevő székhelyének címére, vagy
  2. e-mailben a Vevő e-mail címére.
 9. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó és fogyasztó kötelességeit teljes mértékben a 102/2014 számú törvény 9. és 10. cikkei szabályozzák.
 10. Ezen szerződési feltételek ezen cikkének 1. és 18. közötti pontjai nem érvényesek azon jogalanyokra, melyek nem felelnek meg a 250/2007 számú fogyasztók védelméről szóló törvény rendelkezésének 2. cikk a) pontjában feltűntetett fogyasztó meghatározásának, tehát amennyiben a Vevő vállalkozó, ezen pontok rá nem érvényesek. Az a Vevő, aki nem fogyasztó, ezen szerződési feltételek ezen cikke szerint nem jogosult az szerződéstől való elállás jogára. Így a Vevő – vállalkozó csak a Szlovák Köztársaság kereskedelmi törvénykönyve értelmében jogosult az elállásra.

V. Fizetési feltételek

 1. Az áru vételárát, illetve a szállítás díját (továbbá „teljes ár”) a Vevő köteles az alábbi módok egyikével megtéríteni:
  1. készpénzben, illetve bankkártyával, fuvarozótól való átvételkor (utánvéttel), amennyiben létezik fuvarozási szerződés, és az általános érvényű kötelező szabályokban feltűntetett feltételeknek megfelelően,
  2. készpénzben, illetve bankkártyával vagy gyorsított átutalással (előzetesen online) a packeta.hu szolgáltatás használata esetében,
  3. bankkártyával vagy gyorsított átutalással (előzetesen online) személyes átvételnél, az általános érvényű kötelező szabályokban feltűntetett feltételeknek megfelelően,
  4. postautalvánnyal, banki átutalással vagy az Eladó bankszámlájára történő befizetéssel (fogyasztókra nem vonatkozik),
 2. Ezen cikk 1. pont c) alpontja értelmében a Vevő a teljes összeg kifizetését az áru kiszállítása előtt valósítja meg. 
 3. Abban az esetben, ha a Vevő az Eladónak a vételárat ezen cikk 1. pont d) alpontja szerint fizeti ki, az a nap tekintendő a vételár kifizetésének napjának, amikor az az Eladó bankszámlájára jóvá lett írva. 
 4. Abban az esetben, ha a Vevő külföldi kiszállítási címre rendel árut, a Vevő kizárólag az Eladó által megadott fizetési adatok felhasználásával történő átutalással vagy az Eladó bankszámlájára történő befizetéssel fizetheti ki a teljes árat.

VI. Szállítási feltételek

 1. Az Eladó köteles a Vevőnek haladéktalanul átadni a szerződés tárgyát, legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, amennyiben az Eladó és a Vevő a szerződésben nem határoztak másképp. 
 2. A Vevő a következő szállítási módokból választhat: 
 3. Személyes átvétel választása esetén a Vevő áru megérkezéséről szóló tájékoztatását követően a csomag 7 napig tárolandó a csomagátvételi ponton.
 4. A szállítás díja 890 Ft.
 5. 9 000 Ft érték feletti rendelés esetén a postázás és csomagolás díjtalan.
 6. Személyes átvételnél postai és csomagolási díjat nem számítunk fel.
 7. Amennyiben a Vevő külföldi kiszállítási címre rendel árut, a szállítás kizárólag ezen cikk 2. pont a) alpontjának megfelelően történhet, tehát utánvéttel. Ezen cikk 4–6. rendeletei nem alkalmazandók. A postai és csomagolási díj értéke egyedileg számítandó a Vevő által elküldött megrendeléstől függően.
 8. Az Eladó haladéktalanul az áru vagy az átvételi információk elküldése után e-mailben megküldi a Vevőnek a számlát (adójogi bizonylat). Személyes átvétel esetén a számlát (adójogi bizonylatot) helyben a csomagátvételi ponton a csomag átvételénél állítják ki. 
 9. Az Eladó a Vevőt az áru érkezéséről legkésőbb egy nappal az érkezése előtt tájékoztatja.
 10. Az Eladó jogosult felszólítani a Vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapodott időhatár lejárta előtt is. 
 11. A Vevő az árut az Eladó vagy az Eladó által szállítással megbízott fél (fuvarozó) által szerződésben kijelölt címen köteles átvenni. 
 12. A Vevő az árut az Eladó vagy az Eladó által szállítással megbízott fél (fuvarozó) által szerződésben kijelölt időpontban köteles átvenni.
 13. Az Eladó akkor teljesíti az áru átadásának kötelességét, amikor lehetővé teszi a Vevő számára, hogy a teljesítési helyen az áruval a Vevő rendelkezzen.
 14. Amennyiben az Eladó eleget tett az áru kézbesítésének a szerződési feltételek ezen cikke értelmében, a Vevő köteles átvenni minden árut és az árura vonatkozó fuvarlevél aláírásával igazolni az áru átvételét.
 15. A Vevő köteles átvenni a számára a csomagátvételi ponton tárolt teljes megrendelt árut. Amennyiben a Vevő a meghatározott időablakon belül az árut nem veszi át, az Eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut egy harmadik félnek eladni. 
 16. Amennyiben ezeket a kötelezettségeket a Vevő nem tudja teljesíteni egyedül, köteles:
  1. tájékoztatni az Eladót,
  2. megállapodni az Eladóval egy póthatáridőről vagy kijelölni egy helyettest, aki a Vevő nevében átveszi az árut.
 17. Amennyiben a Vevő visszautasítja a megfelelően futárszolgálattal kiszállított csomag átvételét vagy a Vevő előzetes írásbeli elállás nélkül nem veszi át az átvételi ponton tárolt csomagot 7 nappal az átvételi határidő lejárta után sem, az Eladó jogosult az okozott károk megtérítésére (például a szállítással kapcsolatos tényleges költségek megtérítésére).
 18. A Vevő köteles ellenőrizni a csomagot, vagyis az árut és a csomagolását egyaránt, a csomag futártól való átvételénél, és megerősíteni a csomag átvételét az árura vonatkozó fuvarlevél saját aláírásával.
 19. Amennyiben a Vevő mechanikus meghibásodást észlel az árun vagy a csomagolásán, köteles erről a tényről tájékoztatni a fuvarozót és a fuvarozó jelenlétében ellenőrizni a csomag állapotát.
 20. A Vevő jogosult az árut nem átvenni/elutasítani, amennyiben:
 1. az áru csomagolása jelentősen sérült, és feltételezhető, hogy a csomag tartalma is megsérült, vagy
 2. az áru nem teljes, vagy
 3. az áru bár be van csomagolva, láthatóan nem felel meg az adásvételi szerződés tárgyának azzal a feltétellel, hogy az átvételi jegyzőkönyvben megindokolja az elutasítást.
 1. Amennyiben észlelhető az áru szabálytalansága, és/vagy a küldemény nem teljes, a fuvarozó köteles lehetővé tenni a Vevő számára egy a meghibásodás mértékéről és természetéről szóló feljegyzés készítését (kárfelvételi jegyzőkönyv), melynek helyességét a fuvarozó igazolja. 
 2. Az ilyen módon készült feljegyzés az Eladónak kézbesítendő és ezen dokumentum alapján a Vevő elutasíthatja a meghibásodott termék átvételét vagy megerősítheti a hibás termék kiszállítását, és ezt követően ezen szerződési feltételek VIII. cikke értelmében benyújthatja panaszát az Eladónak. 
 3. Amennyiben a Vevő elutasítja a meghibásodott áru átvételét, minden az áru Eladónak való visszaküldésénél felmerült költséget az Eladó fedez.
 4. Az Eladó nem felelős a Vevő helytelen címmegadása következtében történt kései kézbesítésért. 

VII. Birtokbavétel és kárveszély átszállása

 1. Az áru megállapodás szerinti helyen történő átvételekor az áru tulajdonjoga a Vevőre száll. Az a Vevő, aki a 250/2007 számú fogyasztó védelméről szóló törvény és törvényt módosító törvény 2. § a) pontjában és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 számú szabálysértésekről szóló törvényben és későbbi módosításaiban (továbbá „Törvény”) lévő fogyasztó meghatározásnak nem felel meg, az áru tulajdonjogát csakis a teljes vételár megtérítése után kaphatja meg.
 2. A kárveszély a Vevő, vagy Vevő által megbízott harmadik fél az Eladótól vagy az Eladó által szállítással megbízott (futár) személytől való áru átvételével átszáll a Vevőre, vagy ha nem így tesz, akkor attól a pillanattól, amikor az Eladó lehetővé teszi a Vevőnek az áru feletti rendelkezést, de a Vevő nem él ezzel a lehetőséggel.

VIII. Reklamációs rendszabályzat (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

 1. A reklamációs rendszabályzat a Vevő által az Eladó webáruházában online vásárolt termékekre vonatkozik. 
 2. A reklamációk kezelésére az Eladó érvényes reklamációs rendszabályzata vonatkozik, tehát ezen szerződési feltételek VIII. cikke. 
 3. A Eladó tájékoztatta a Vevőt annak jogairól, melyek a Polgári törvénykönyv 622. §-ból és a Polgári törvénykönyv 623. §-ból erednek, még pedig úgy, hogy ezen szerződési feltételeket feltűntette a Eladó webáruházának megfelelő aloldalán és a Vevőnek lehetővé tette elolvasásukat a rendelés megtétele előtt, továbbá kellőképpen tájékoztatta a reklamációs szabályzatról, valamint informálta a reklamáció feltételeiről és módjairól, beleértve a reklamáció érvényesítése helyét és a Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti garanciális szerviz szolgáltatását.
 4. Amennyiben a Vevő egyben fogyasztó is, az Eladó a szolgáltatott áruhoz 24 hónapos garanciaidőt biztosít, amely alatt az áru a szokásos céljának használatára alkalmas és a szokásos tulajdonságait megőrzi. A jótállási idő kezdőpontja az áru átadásának napja. A számla, illetve a nyugta egyaránt jótállási nyilatkozatként is funkcionál.
 5. A jótállás időtartama azon idővel bővül, ameddig a Vevő garanciális javítás miatt nem használhatta a terméket. 
 6. Az Eladó felelős a termék hibáiért a Szlovák Köztársaság hatályban lévő rendelkezéseinek értelmében és a Vevő a panaszt az Eladónál vagy más kijelölt személynek köteles benyújtani. A kijelölt személyekről, a garanciális és garanciális időn túli szervizpontokról való információk a jótállási nyilatkozat hátoldalán találhatóak, vagy a Vevő telefonos, illetve e-mailben való kérésére az Eladó adja meg őket.
 7. A biztosított jótállási idő keretein belül a fogyasztónak joga van az Eladónál megvásárolt hibás termék miatt az Eladót felelősségre vonni, melyért a gyártó, a forgalmazó vagy az eladó felelős.
 8. Olyan hibás termékért, amelyre nem vonatkozik a jótállás, és ha a termék hibái a kárveszély Vevőre való átszállása után, esetleg külső események következtében keletkeztek és nem az Eladó okozta őket, felelősségre nem vonható, legfőképpen, ha:
  1. a bizonylat vagy számla, mely lehetővé teszi a meghibásodás miatti kártérítés igénylését, elveszett,
  2. a meghibásodott termék/csomagolás nem került feljegyzésre az átvételnél, 
  3. a jótállási idő lejárt,
  4. a termék mechanikus sérülést szerzett,
  5. a termék saját közlekedési eszközzel való szállítás során sérült meg,
  6. a termék olyan feltételek között használatos, amelyek nem felelnek meg a természetes közegnek a páratartalom, kémiai és mechanikus behatások miatt,
  7. a meghibásodás szakszerűtlen használat, működtetés, vagy a karbantartás hanyagolása miatt következett be,
  8. a hiba a termék túlzott terhelésével, vagy a dokumentációban megadott feltételekkel, általános elvekkel, technikai standardokkal vagy más a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági szabályzattal ellentétes használattól keletkezett,
  9. a termék meghibásodása kiszámíthatatlan vagy visszafordíthatatlan események következménye.
 9. Amennyiben a hibás termékekért való felelősségből származó jogok nem lettek alkalmazva a jótállási idő keretein belül, elvesztik érvényüket.
 10. Amennyiben a szállítmány nem teljes, illetve olyan látható sérüléssel rendelkezik, melyet a Vevő az átvételnél észlelhetett, de nem értesítette róla haladéktalanul a fuvarozót ezen szerződési feltételek VII cikkének 17–22 pontjai értelmében, esetleg az áru átvételétől számított 30 napon belül, ezután az időpont után a reklamáció érvényesítése csak akkor elismerhető, ha a Vevő be tudja bizonyítani, hogy a termék már a Vevő általi átvétel időpontjában hibás volt.
 11. Amennyiben az áru meghibásodást jelez, a Vevő jogosult a reklamáció érvényesítésére a Törvény 18. § (2) bekezdése értelmében úgy, hogy a terméket elszállítja a Eladó levelezési címére és kinyilvánítja szándékát (továbbá „Reklamációs űrlap”), például egy űrlap formájában, mely a Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található és ezen szerződési feltételek részét is képezi, még pedig papírformában (ajánlott levéllel a Eladó levelezési címére) vagy elektronikus formában (e-mailben a panaszkezelés e-mail-címére). 
 12. A reklamáció kizárólag az Eladó levelezési címén lehetséges.
 13. A Vevő köteles a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítésben valósan megadni minden szükséges információt az igénylőlap értelmében, mely ezen szerződési feltételek csatolmányában található; legfőképpen pontosan kijelölni a hiba jellegét és mértékét. A reklamáció feldolgozásának felgyorsítása érdekében ajánlott a reklamált hiba fotó dokumentációját a reklamáció benyújtásával együtt elküldeni, amennyiben ez tekintettel a hibára szükséges.
 14. Amennyiben szükséges az árut az Eladónak visszaküldeni, a Vevő úgy cselekszik, hogy az áru megfelelő csomagolásba kerüljön, hogy a terméket kellőképpen védje és megfeleljen az áruszállítás követelményeinek. Törékeny áru szállítása esetén ajánlatos a küldeményt a megfelelő szimbólumokkal ellátni. A küldeményt ajánlott bebiztosítani. Az Eladónak futárral kézbesített küldeményeket nem áll módjában átvenni.
 15. Az Eladónak visszajuttatható termékre vonatkozó reklamáció kezdeti napja az a nap, amikor a következő feltételek együttesen teljesítve vannak:
 1. a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítés kézbesítése az Eladónak,
 2. a reklamált termék kézbesítése az Eladónak,
 3. a reklamált termékhez tartozó hozzáférési kódok, jelszavak stb., melyek elengedhetetlenek a reklamáció megfelelő kezeléséhez, kézbesítése az Eladónak;

16. A Vevő köteles eldönteni, mely jogát szeretné a Polgári törvénykönyv 622. § és 623. § értelmében gyakorolni és egyidejűleg köteles erről az információról értesíteni az Eladót is a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítőben.

17. A Vevő döntése alapján, mely jogát szeretné a Polgári törvénykönyv 622. § és 623. § értelmében gyakorolni, a Eladó köteles meghatározni a reklamáció intézésének módját a Törvény rendelkezésének 2. § m) pontjának megfelelően:

 1. azonnal, 
 2. bonyolultabb esetekben a reklamációtól számított 3 napon belül,
 3. indokolt esetekben, legfőképpen, ha a termék összetett műszaki állapotának értékelése azt igényli, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül

18. A reklamáció intézési módja meghatározását követően az Eladó vagy a meghatározott személy a panaszt kezeli:

 1. azonnal, 
 2. indokolt esetekben később,
 3. a reklamáció intézése viszont az érvényesítéstől számított 30 napnál hosszabb ideig nem tarthat.

A reklamáció határidejének eredménytelen lejárta után a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől vagy jogosult a termék újra való cseréjére.

19. Az Eladó a reklamáció érvényesítésekor köteles a Vevőnek erről igazolást adni, amelyben köteles pontosan meghatározni a panaszolt termék hibáit.

20. Amennyiben a reklamáció távközlési eszköz használatával lett érvényesítve, az Eladó köteles reklamáció érvényesítését a fogyasztónak azonnal kézbesíteni; amennyiben az igazolást nem lehetséges azonnal elküldeni, indokolatlan késedelem nélkül kell azt kézbesíteni, legkésőbb viszont a reklamáció intézésének a dokumentumával együtt kell azt kézbesíteni; a reklamáció érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztó a reklamáció érvényesítésének módját másképpen is bemutathatja.

21. Ha a Vevő a termék reklamációját a vételtől számított első 12 hónapon belül érvényesítette, az Eladó a reklamációt csakis szakmai elbírálat vagy egy felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy vagy egy meghatározott személy (továbbá „szakmai elbírálat”) véleménye alapján utasíthatja el. Tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére az Eladó a Vevőtől nem igényelheti a szakmai elbírálással kapcsolatos kiadások megtérítését és ezzel összefüggő más kiadást sem.

22. Ha a Vevő a reklamációt a vásárlás után következő 12 hónapon belül érvényesítette és ezt az Eladó elutasította, az Eladó a reklamáció intézésének dokumentumába megadja, hogy a Vevő az árut további szakmai elbírálásra kinek küldheti. 

23. Ha a termék szakmai elbírálásra a reklamáció intézésének dokumentumában megadott meghatározott személynek van elküldve, minden ezzel összefüggő kiadás az Eladót terheli, tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére. 

24. Ha a Vevő a szakmai elbírálással bizonyítja az Eladó hibafelelősségét, újból érvényesítheti a reklamációt; a szakmai elbírálás ideje alatt a jótállás ideje nem számítódik. Az Eladó a Vevőnek köteles az ismételt reklamációtól számított 14 napon belül megtéríteni minden költséget, amely a szakmai elbírálással kapcsolatos és az ezzel összefüggő más költséget is. Az ismételt reklamációt nem lehet visszautasítani.

25. A reklamáció intézése csak a Vevő által megadott hibára vonatkozik.

26. Amennyiben a hiba elhárítható és a Vevő ezen szerződési feltételek VIII. cikk 16. pontja értelmében nem rendelkezik a reklamáció intézésének módjáról, az Eladó a reklamációt a hiba elhárításával intézi.

27. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, a Vevő jogosult az ingyenes hibaelhárításra megfelelő időben és módon. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani.

28. A Eladónak mindig lehetősége van a hibás terméket hibátlanra cserélni, amennyiben ez a Vevőnek nem okoz komolyabb nehézségeket.

29. A Vevő kérheti a javítás helyett a termék cseréjét, vagy ha csak a termék egy részéről van szó, akkor a hibás résznek a cseréjét, amennyiben az Eladónak ezzel nem keletkeznek a termék árához vagy a hiba komolyságához aránytalan költségei.

30. Amennyiben a hiba elháríthatatlan és gátolja a termék megfelelő használatát, a Vevő jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Egy azon jog illeti meg a Vevőt akkor is, ha bár elhárítható hibáról van szó, de a hibaelhárítást követően a Vevő továbbra sem tudja megfelelően használni a terméket ismétlődő vagy több meghibásodás miatt. 

31. A Eladó a reklamációt intézheti:

 1. a termék cseréjével más hasonló vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező termékre,
 2. amennyiben nem áll az Eladó módjában kicserélni a terméket másra, a reklamációt a hibás termékért járó jóváírás kibocsátásával zárja.

32. Reklamáció szempontjából az az elhárítható meghibásodás minősül ismétlődőnek, mely több, mint kétszer jelentkezik. 

33. Reklamáció szempontjából több elhárítható meghibásodásnak az a helyzet minősül, amikor több, mint három elhárítható meghibásodás jelentkezik egyszerre. 

34. Amennyiben a hiba elháríthatatlan, a Vevő jogosult a termék árából való arányos kedvezményre. 

35. A termék cseréje esetében a Vevő kézhez kap egy dokumentumot, amelyben feltüntetendő a termék cseréjéről szóló információ, a további reklamációk érvényesítése pedig az adásvételi szerződés és ezen dokumentum alapján történik. Ha az áru cseréje következik be, a jótállás ideje az új áru átvételének pillanatától számítódik, de csak az új árura.

36. A Eladó köteles a reklamációt intézni és befejezni egyel a következő módszerek közül:

a) a megjavított termék átadásával,

b) a termék cseréjével,

c) a termék vételárának visszafizetésével,

d) a termék árából való megfelelő kedvezmény kifizetésével,

e) írásbeli felszólítással a Eladó által meghatározott termék átvételére,

f) a termék reklamációjának indokolt elutasításával.


37. A Eladó köteles a reklamáció intézésének módjáról kiadni egy írásos bizonylatot legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül személyesen, postai vagy futárszolgálat igénybevételével. A reklamációs folyamat eredményéről a Eladó tájékoztatja a Vevőt haladéktalanul a reklamációs folyamat lezárása után, telefonon vagy e-mailben, valamint a termékkel együtt, vagy e-mailben kézhez kapja a reklamáció befejezéséről szóló dokumentumot.

38. Az Eladó köteles a felügyleleti szervek kérésére felmutatni: a reklamáció elismervényének másolatát; az indokokat, amiért a reklamáció intézésének módjáról nem lehetséges azonnal dönteni, és amiért a reklamációt nem lehetséges intézni azonnal a mód meghatározását követően, a szakmai felülvizsgálatra való elküldésről szóló dokumentumot vagy a felülvizsgálat eredményeit és a reklamáció rendezését igazoló dokumentumot.

39. A termékekhez járó ajándékokra a reklamáció nem vonatkozik.

40. Ha a fuvarozó hibájából történő kézbesítés esetlegesen meghiúsul vagy a fuvarozó hibájából a termék megsérül, a reklamációt közvetlenül a fuvarozócég dolgozójánál szükséges érvényesíteni. A Vevő a fuvarozótól a sérült terméket nem veszi át és a fuvarlevélbe bejegyzést tesz a sérült termékről ezen szerződési feltételek VI. cikk 17–22. pontjai értelmében.

41. Azon fuvarozással keletkezett mechanikus sérüléssel rendelkező termékre, melyet a Vevő átvett és a fuvarlevél aláírásával a futárszolgálat dolgozójának megerősítette, hogy a termék hibátlan, reklamáció nem elismerhető és hasonló, reklamációs tevékenység a Vevőnek nem szolgáltatható.

42. Amennyiben a fogyasztó nem elégedett az Eladó által intézett reklamáció módjával, vagy ha feltételezi, hogy az Eladó megsértette a jogait, lehetősége van jogorvoslattal fordulni az Eladóhoz. Amennyiben az Eladó a jogorvoslatot elutasítja vagy az elküldésétől számított 30 napon belül nem ad rá választ, a fogyasztónak jogában áll Alternatív vitarendezés kérelmezésére a 391/2015 számú fogyasztói jogviták rendezésének alternatív módjairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 12. §-ának rendelkezése értelmében.

43. A Eladóval való jogviták rendezésének alternatív módjaiban illetékes testület a Szlovák kereskedelmi felügyelet vagy más illetékes és felhatalmazott jogi személy, mely a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Alternatív vitarendezés jegyzékében szerepel (elérhető a http://www.mhsr.sk weboldalon); a fogyasztót megilleti a feltűntetett Alternatív vitarendezés szereplőiből való választás joga.

44. A Vevő - fogyasztó, jogosult a vitái elrendezése érdekében az online vitarendezés platform (továbbá „OVR”) használatára a választott nyelvben. A Vevő - fogyasztó, a fogyasztói viták alternatív rendezésére használhatja az OVR platformot, mely a következő weboldalon elérhető http://ec.europa.eu/consumers/odr. A Vevő - fogasztó, az OVR platformnak való beadvány előterjesztésénél kitölt egy elektronikus panasztételi űrlapot. Az előterjesztett információk elegendők kell, hogy legyenek az illetékes online vitarendezés szereplőjének meghatározására. A Vevő - fogyasztó mellékelhet dokumentumokat a panasza alátámasztása értekében.

45. Ezen szerződési feltételek VIII. cikkében található rendelkezések kifejezetten nem érvényesek azon jogalanyokra, melyek nem felelnek meg a 250/2007 számú fogyasztók védelméről szóló törvény és későbbi módosításai 2. § a) pontjában feltűntetett fogyasztó meghatározásának, tehát amennyiben a Vevő vállalkozó. Amennyiben a Vevő vállalkozó, jogosult a hibás termékből eredő igények érvényesítésére, de a hibás termékből eredő igények érvényesítését a Szlovák Köztársaság kereskedelmi törvénykönyv rendeletei szabályozzák.

IX. Adatvédelem

 1. A szerződő felek megegyeztek, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében, amennyiben a Vevő természetes személy, köteles az Eladónak a megrendelésben megadnia a nevét, címét és írányítószámát, telefonszámát és e-mail címét.
 2. A szerződő felek megegyeztek, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében, amennyiben a Vevő jogi személy, köteles az Eladónak a megrendelésben megadnia a cégnevét, székhelyét és annak irányítószámát, statisztikai számát, EU adószámát (amennyiben rendelkezik vele), telefonszámát és e-mail címét. 
 3. A megrendelés elküldése előtt a Vevő felszólításra kerül, hogy a rendelés elküldése előtt, a négyzet bejelölésével erősítse meg, hogy az Eladó elegendően, érthetően és egyértelműen tájékoztatta a következőkről:
  1. az azonosítási adatairól, melyek ezen szerződési feltételek I. cikkében találhatóak, melyek az Eladó azonosságát igazolják,
  2. az Eladó elérhetőségeiről, ill. az Eladó által megbízott felelős személy elérhetőségeiről,
  3. a személyes adatok feldolgozásának céljáról, mely az Eladó és Vevő közötti szerződés megkötése és az adatfeldolgozás jogi alapja,
  4. arról, hogy a Vevő köteles az adásvételi szerződés megkötése és a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében megadnia a szükséges személyes adatait,
  5. amennyiben az adatfeldolgozás a Rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontján alapul, arról, hogy a jogi érdek, amit az Eladó követ, a közvetlen marketing.
  6. a harmadik fél azonosítási adatairól, mely cég a Vevő által megrendelt termék kézbesítését végzi, ill. a személyes adatok más feldolgozóiról, vagy a feldolgozók kategóriáiról, amennyiben ilyen van,
  7. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ill. a meghatározása kritériumairól.
 4. Az Eladó azért dolgozza fel a Vevő, ill. a Vevő dolgozói, vagy más Vevő által meghatalmazott személy személyes adatait, mert ezen adatok feldolgozása az Eladó és Vevő között megkötött adásvételi szerződés megfelelő kivitelezéséhez, a szerződés megkötése előtti vásárlással kapcsolatos kérdések megválaszolásához és az általános érvényű kötelező szabályok által előírt kötelességek végrehajtásához elengedhetetlen, esetleg mert ezen adatok feldolgozása az Eladó jogos érdekében történik. Az adatok megadása nélkül a szerződés megfelelő teljesítése nem lenne lehetséges. 
 5. Az Eladó ezennel tájékoztatja a Vevőt, hogy Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), (továbbá „Rendelet”), az Eladó, mint információs rendszer üzemeltetője, az adásvételi szerződés megkötése folyamatában feldolgozza a Vevő, mint érintett személy, személyes adatait annak a hozzájárulása nélkül, mivel a Vevő adatainak feldolgozása az szerződés előkészítése keretein belül történik és a Vevő, mint szerződő fél, adatainak feldolgozása a szerződés kivitelezéséhez elengedhetetlen.
 6. Az Eladó a szerződés megfelelő kivitelezéséig tárolja a személyes adatokat, valamint az egyes jogi igények megszűnésének időpontjának megfelelően.
 7. A Vevő felel a megadott személyes adatok teljességéért, valódiságáért és helyességéért. A megadott személyes adatok változásának esetén a Vevő köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Eladót.
 8. A megadott személyes adatok elavultsága esetében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás megvonása után, a cél teljesítése után vagy a személyes adatok feldolgozására elengedhetetlenül szükséges időtartam lejárta után, vagy ha az ilyen adatok tárolása bármilyen törvényes okból elfogadhatatlan, a személyes adatok törlésére kerül sor.
 9. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai parlament és EU Tanács Rendelete, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló követelmények, ill. a 18/2018 számú adatvédelemről szóló törvény betartásával a Vevő, mint érintett személy jogosult (i) a személyes adataihoz való hozzáféréshez, (ii) a hibás személyes adatok javítására, (iii) a személyes adatok feldolgozásának korlátozására (akadályozására), (iv) a személyes adatai feldolgozásának kifogásolására, (v) a személyes adatai törlésére, (vi) az adatok átadhatóságára, (vii) panasztevésre a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi hatóságának, amennyiben gyanítja, hogy a személyes adatainak feldolgozása a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon történik. Az érintett személy említett jogai az Adatvédelmi szabályzat 12–22. cikkeiben vannak részletezve.
 10. A Vevő, aki a webáruház keretein belül regisztrált, bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a megadott személyes adatait, amennyiben bejelentkezés után az Ügyfélfiók gombra kattint.
 11. A Rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontja értelmében az Eladó a megrendelt termék, ill. szolgáltatás kézbesítését követően, jogi érdekeltség alapján feldolgozhatja a Vevő személyes adatait marketing célokra is és a Vevő elektronikus címére küldhet információkat új termékekről, kedvezményekről és akciókról a termékekre, ill. szolgáltatásokra vonatkozóan.
 12. Az érintett személy, akinek a személyes adatai az Eladó jogi érdeke alapján feldolgozásra kerülnek, jogosult az ilyen feldolgozást bármikor kifogásolni és az Eladó nem dolgozhatja fel tovább ezeket a személyes adatokat, amennyiben nem bizonyíthatók jogos indokok ezen adatfeldolgozásra, amelyek felülírják az érintett személy érdekeit, jogait és szabadságait, vagy indokok a jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy megvédésére.
 13. A marketing célokra megadott személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható, még pedig az Eladó által küldött minden marketing célú e-mailben található linkre való kattintással, az Eladónak való e-mail küldésével, vagy a Eladó levelezőcímére küldött levéllel.
 14. A személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése céljából elengedhetetlen mértékben harmadik félnek átadhatók, legfőképpen a fuvarozónak, a hatóságoknak vagy informatikai szolgáltatónak, amennyiben ez elengedhetetlen azon cél teljesítése érdekében, amely célból begyűjtésre kerültek.
 15. Az Eladó ezennel tájékoztatja a Vevőt, hogy a személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése és a személyes adatok feldolgozása céljából a következő harmadik feleknek, ill. címzettkörnek lesznek átadva:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye Technická 7, 821 04 Bratislava, statisztikai szám: 35 834 498, bejegyezve a BA1 járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: SRO, betét: 26367/B

CAREE s.r.o., székhelye Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, statisztikai szám: 50321846, bejegyezve a Košice I járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: Sro, betétszám: 39130/V

 

X. Különös rendelkezések

 1. Az Eladó a dognet.sk affiliate hálózat partnere. Az Eladó webáruházába szóló minden kedvezményes ajánlat, amely a dognet.sk affiliate hálózat partneroldalain található (vasekupony.sk, kupilo.sk, refundo.sk, kuponovnik.sk, dobromat.sk, skolainak.sk, bonipo.sk, kuponyzdarma.sk top100.sk.com, givenio.com, kodino.com és más), kizárólag fogyasztók számára szól, tehát iskolák, nagyfogyasztók és más nem fogyasztónak minősülő Vevők számára nem érvényes.
 2. Az Eladó marketing-kommunikációjának keretein belül, az Eladó közösségi oldalain (Facebook, Instagram, Mailchimp), vagy az Eladó partnereinek közösségi oldalain (Facebook, Instagram) közzétett kedvezménykuponokat kizárólag fogyasztói rendelésnél lehet felhasználni (nem használható iskolák, nagyfogyasztók és más nem fogyasztónak minősülő Vevők rendeléseiben).

XI. Záró rendelkezések

 1. Az Eladó fenntartja a jogot ezen kereskedelmi feltételek módosítására. A kereskedelmi feltételek módosításáról szóló értesítési kötelesség az Eladó webáruházának weboldalán való közzététellel teljesítettnek minősül.
 2. A Vevő az Eladó beleegyezése nélkül nem jogosult ezen szerződésből eredő Eladóval szembeni követelését átruházni harmadik félre.
 3. Az Eladó és Vevő közötti minden kötelezettséget a Szlovák Köztársaság jogszabálya szabályoz.
 4. Amennyiben a Vevő fogyasztó, az ezen szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Polgári törvénykönyv megfelelő rendelkezései, a 22/2004 számú elektronikus kereskedelemről és a 128/2002 számú belső piac fogyasztó védelmében történő állami ellenőrzésről szóló törvény kiegészítéséről és módosításáról és a 284/2002 számú törvény kiegészitéséről és módosításáról szóló törvény; a 250/2007 számú fogyasztóvédelemről szóló törvény és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990 számú szabálysértésekről szóló törvény későbbi módosításairól; és a 102/2014 számú fogyasztó védelméről távúton történő termékeladás és szolgáltatásnyújtás keretében vagy a Eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződésről és a törvények kiegészítéséről és módosításáról szóló törvény és a Szolvák köztársaságban érvényes általános érvényű kötelező szabályok szabályozzák. Amennyiben a Vevő vállalkozó, az ezen szerződési feltételek által nem szabályozott viszonyokat a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései szabályozzák.
 5. A szerződési feltételek egyikének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja bármelyik másik feltétel érvényességét vagy végrehajthatóságát, amennyiben az adott feltétel elkülöníthető a többi feltételtől.
 6. Ezen kereskedelmi feltételek 2022.02.01-től érvényesek és hatályosak, az előző szerződési feltételek pedig érvényüket vesztik.